Nghiên cứu - Trao đổi  

Góp phần vào thành công của kỳ họp

Cập nhật ngày 18/06/2017
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

CTTĐT - Kỳ họp là hoạt động chủ yếu và quan trọng của HĐND các cấp; tại kỳ họp, HĐND sẽ thực hiện hai chức năng cơ bản theo quy định của pháp luật là chức năng quyết định và chức năng giám sát. Do đó, để tổ chức thành công kỳ họp HĐND, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đòi hỏi phải làm tốt một chuỗi các công việc từ khâu chuẩn bị đến lựa chọn nội dung, công tác tổ chức và điều hành kỳ họp… Trong đó, khâu chuẩn bị đóng vai trò quan trọng, bước đầu góp phần quyết định đến thành công của kỳ họp.


Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 7, để xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 và xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng khác. Để công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp được thành công, Thường trực HĐND tỉnh đã và đang tích cực phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, đồng thời chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành chức năng làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung của kỳ họp.

Phân công rõ trách nhiệm

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định của pháp luật có liên quan; ngay từ cuối tháng 5, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp liên tịch với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị hữu quan trong việc chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp; xác định rõ nhiệm vụ của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số cơ quan, đơn vị khác. Trong đó, khâu chuẩn bị tài liệu kỳ họp của UBND tỉnh, công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh được đặc biệt quan tâm, coi trọng. Đối với công tác chuẩn bị tài liệu của UBND tỉnh, để khắc phục tình trạng tài liệu kỳ họp được gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh không đảm bảo thời gian theo quy định của luật, ảnh hưởng tới chất lượng thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh đã ấn định thời gian cụ thể để UBND tỉnh chuyển tài liệu về HĐND tỉnh; riêng đối với các báo cáo, đề án, tờ trình phải xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh có thể gửi sau nhưng bản dự thảo khi gửi sang Tỉnh ủy đồng thời gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh. Đối với công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã phân công cụ thể cho các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp theo lĩnh vực của từng Ban; những nội dung lớn, phức tạp, phân công một Ban chủ trì, các Ban khác phối hợp nhằm nâng cao chất lượng các báo cáo thẩm tra là kênh thông tin để giúp đại biểu xem xét, quyết định tại kỳ họp. Để phát huy tính chủ động cho các Ban HĐND tỉnh trong công tác thẩm tra, Thường trực HĐND tỉnh cũng yêu cầu các Ban HĐND tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì soạn thảo, tiến hành tham gia, góp ý luôn ngay từ khi khởi thảo văn bản, tham gia ý kiến thêm tại các phiên họp của UBND tỉnh; tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát, thu thập thông tin, khi cần thiết có thể mời các hội đồng tư vấn, các chuyên gia am hiểu về lĩnh vực để phục vụ tốt cho công tác thẩm tra và quyết định các nội dung trình tại kỳ họp.

Tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri

Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Trên cơ sở đó, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cấp huyện tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri để thông báo dự kiến, nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV; đồng thời tham vấn ý kiến của cử tri và nhân dân về các nội dung trình tại kỳ họp; báo cáo với cử tri kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của các cấp, các ngành tại các kỳ tiếp xúc trước; thu thập, ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp, chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới theo quy định của pháp luật. Đây là khâu quan trọng, giúp các đại biểu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và cũng là cơ hội để lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi gắm đến nghị trường, đồng thời là một kênh thông tin quan trọng để các đại biểu có thêm cơ sở xem xét, quyết định các vấn đề trình tại kỳ họp HĐND.

Dự kiến kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV sẽ xem xét thông qua 15 nghị quyết; trong đó, có những nghị quyết mang tính định hướng lâu dài như: Nghị quyết rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết quy hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2035…; có những nghị quyết liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân như: Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ tiền vé tàu xe cho người lao động đi làm việc ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh; Nghị quyết quy định về khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và về trong ngày, tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên…

Do đó, để tổ chức thành công kỳ họp, các cơ quan của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan đã và đang nỗ lực thực hiện tốt các khâu chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết khác để góp phần vào thành công kỳ họp./.

Bài, ảnh: Bảo An

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri: thẳng thắn – trách nhiệm
HĐHD tỉnh Điện Biên: phản ứng kịp thời, tích cực
Từ ý kiến cử tri: Cần sớm khôi phục, tôn tạo di tích Huổi He
Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo luật
Kỹ năng chất vấn tại kỳ họp
KẾT NỐI SỨC MẠNH MÙA XUÂN
Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV: Thảo luận các vấn đề trọng tâm, thẳng thắn trong hoạt động chất vấn
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra Báo cáo, Đề án, Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 04 HĐND tỉnh khóa XIV
Kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2016, để triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương trong nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND các cấp tỉnh Điện Biên
Một nhiệm kỳ hoạt động sôi nổi và hiệu quả