Hoạt động của văn phòng  

Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh Tổng kết công tác Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017

Cập nhật ngày 16/01/2017

CTTĐT - Ngày 13/01/2017, Đảng bộ văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Đồng chí Lê Hoài Nam, Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn Phòng HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.


Năm 2016, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh. Đảng bộ đã lãnh đạo Văn phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, công tác xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng luôn được thực hiện thường xuyên, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ trên các lĩnh vực công tác. Đảng bộ thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Công tác phát triển Đảng luôn được quan tâm, thực hiện, trong năm đã tiếp nhận 6 đảng viên đến sinh hoạt tại Đảng bộ, tổ chức kết nạp 1 đảng viên mới, trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 2 đảng viên dự bị. Hiện tại, Đảng bộ có 28 đảng viên, 3 Chi bộ trực thuộc, 7 đồng chí cấp ủy viên.

Đồng chí Lê Hoài Nam, Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn Phòng HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị tổng kết

Về đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2016, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh đề nghị Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh công nhận Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh; có 02 Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, 01 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 25 đảng viên dự phân loại, trong đó 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 21 đảng viên hoàn thàng tốt nhiệm vụ.

Năm 2017, Đảng bộ Văn phòng xác định tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác quốc phòng - an ninh. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị cho cán bộ đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý đảm bảo chất lượng, quan tâm thực hiện tôt công tác xây dựng Đảng. Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt của các Chi, Đảng bộ. Phát huy tốt vai trò, tính tiên phong gương mẫu và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trên các lĩnh vực công tác. Đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017./.

 Lê Hùng

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2021
Văn phòng HĐND tỉnh tổng kết công tác năm 2016
Họp báo thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh, khóa XIV
Văn phòng HĐND tỉnh khánh thành điểm trường Pắc A1 xã Na Cô Sa - huyện Nậm Pồ
Gặp mặt Đoàn hành trình Trường Sa 09 - 2016 và thông tin về tình hình biển đảo Việt Nam
Văn phòng HĐND tỉnh Họp báo thông báo nôị dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIV
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016
Khời công xây dựng lớp học điểm trường pắc A1 xã Na Cô Sa huyện Nậm Pồ
Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021