Hoạt động của văn phòng  

Văn phòng HĐND tỉnh tổng kết công tác năm 2016

Cập nhật ngày 30/12/2016

CTTĐT - Ngày 29/12/2016, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự Hội nghị có các đồng chí: Giàng Thị Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Lê trọng Khôi, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, người lao Văn phòng. Đồng chí Lê Hoài Nam - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng và đồng chí Nguyễn Quang Lâm - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.


Trong năm 2016, Văn phòng HĐND tỉnh đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn, cụ thể: Tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII. Trong quá trình phục vụ kỳ họp đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Văn phòng đã tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; tổ chức thành công Hội nghị trao đổi kinh nghiệm HĐND các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 10 nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại Điện Biên. Tham mưu, phục vụ tổ chức 04 kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh ban hành hơn 300 văn bản các loại phục vụ các hoạt động chuyên môn; Hội nghị tổng kết hoạt động khóa XIII, các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XIV… Các văn bản do Văn phòng tham mưu đều đảm bảo đúng quy trình, kịp thời và đảm bảo về chất lượng. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ hội nghị và các kỳ họp HĐND được văn phòng quan tâm, việc bố trí nơi ăn nghỉ cho các đại biểu về dự họp chu đáo, kịp thời. Sau các kỳ họp, Văn phòng đã chủ động tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh, rà soát hoàn chỉnh và ban hành 93 Nghị quyết đảm bảo đúng nội dung và thời gian theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Lê Hoài Nam - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh phát biểu tại Hôi nghị tổng kết

Trong công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động giám sát: Văn phòng đã tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề, tham mưu tổ chức phục vụ, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh xây dựng và tổ chức 09 cuộc giám sát chuyên đề, 11 cuộc giám sát thường xuyên, 01 cuộc giám sát theo yêu cầu.

Tham mưu, phục vụ ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND, đại biểu HĐND phối hợp với Ban Thường trực UBMT Tổ quốc, Thường trực HĐND, UBND các cấp tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc cử tri trên địa bàn 10/10 huyện, thị xã, thành phố, tổng hợp gần 80 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết.

Trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, Văn phòng đã tham mưu giúp việc Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tiếp 28 lượt công dân, tiếp nhận 73 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trong đó có 08 đơn khiếu nại, 11 đơn tố cáo, 54 đơn phản ánh, kiến nghị. Qua nghiên cứu xem xét Văn phòng đã tham mưu Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh chuyển 26 đơn đủ điều kiện đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết; thông báo trả lời cho công dân 01 đơn; xếp lưu 46 đơn. Công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, tài sản công, văn thư lưu trữ đều được Văn phòng quan tâm, thực hiện tốt…

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2016, Văn phòng HĐND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 01 cá nhân; đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 03 tập thể và 09 cá nhân, công nhận 08 cán bộ công chức văn phòng đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 17 cá nhân được Chánh Văn phòng tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công nhận 100% cán bộ công chức, người lao động Văn phòng đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Năm 2017, Văn phòng xác định: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong Văn phòng; Tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao chất lượng trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, người lao động và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của BCH Trung ương. Tăng cường củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Tiếp tục kiện toàn sắp sếp các phòng chuyên môn của Văn phòng theo Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ và quyết định số 24/QĐ-HĐND ngày 21/7/2016 của Thường trực HĐND tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh./.

Lê Hùng

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Họp báo thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh, khóa XIV
Văn phòng HĐND tỉnh khánh thành điểm trường Pắc A1 xã Na Cô Sa - huyện Nậm Pồ
Gặp mặt Đoàn hành trình Trường Sa 09 - 2016 và thông tin về tình hình biển đảo Việt Nam
Văn phòng HĐND tỉnh Họp báo thông báo nôị dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIV
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016
Khời công xây dựng lớp học điểm trường pắc A1 xã Na Cô Sa huyện Nậm Pồ
Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Khối thi đua Tổng hợp - Đối ngoại tổng kết công tác thi đua năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016
Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ tổ chức hội nghị tổng kết các ngành, đơn vị tỉnh giúp xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015