Chương trình hoạt động  

Đoàn ĐBQH tỉnh Giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015)

Cập nhật ngày 15/01/2016

CTTĐT - Từ ngày 11/01 đến ngày 13/01/2016 Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn các huyện Mường Ảng và Điện Biên Đông.


Qua giám sát và khảo sát thực tế cho thấy Đảng và chính quyền các cấp đã tập trung triển khai, phổ biến tuyên truyền các chủ trường của Đảng, Chính sách của Nhà nước về chương trình xây dựng Nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, qua đó nhận thức của cán bộ, nhân dân được nâng lên. Qua 5 năm triển khai thực hiện bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn được đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; Công tác giáo dục, y tế phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng; Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Theo báo cáo của huyện Mường Ảng một số tiêu chí đạt tỷ lệ cao như 100% các xã đạt tiêu chí về quy hoạch, an ninh trật tự xã hội, gần 70% các xã đạt tiêu chí về Bưu điện, gần 50% các xã đạt tiêu chí về Y tế, Giáo dục; huyện Điện Biên Đông 100% các xã đạt tiêu chí về quy hoạch, gần 70% các xã đạt tiêu chí về Thủy lợi... Đối với tái cơ cấu ngành nông nghiệp các huyện cơ bản đã xác định được các loại cây con chủ lực như Cây cà phê, cao su, lúa, ngô, trâu, bò, dê...

Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp, nền kinh tế nghèo nàn, sản xuất nông, lâm nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, hình thức tổ chức sản xuất lạc hậu, nguồn lực đầu tư hạn chế, một số tiêu chí theo quy định chưa phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương dẫn đến việc triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn, kết quả thực hiện chưa đạt so với kế hoạch đề ra, 100% các xã đạt dưới 10/19 tiêu chí; Chưa có xã nào đạt tiêu chí về giao thông, chợ nông thôn, nhà ở dân cư, tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập, môi trường.

Mai Hồng – Phòng Công tác ĐBQB

         

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện biên kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2016) và Tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XIII
Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Nậm Pồ
Cần xem xét lại quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân
Quốc hội thảo luận Tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
Đảng Đoàn HĐND tỉnh làm việc tại huyện Mường Ảng
Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức lấy ý kiến tham gia xây dựng luật Tố tụng hình sự; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Luật Tạm giữ tạm giam
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo luật Kế toán (sửa đổi), luật Phí và lệ phí
Lấy ý kiến tham gia xây dựng Luật
Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức giám sát “Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014 trên địa bàn tỉnh Điện Biên”