Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  

Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII

Cập nhật ngày 17/10/2014

Ông LƯỜNG VĂN XUYÊN
Năm sinh: 1967
Quê quán: Phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên
Dân tộc: Thái
Đại học Báo chí, Cao cấp lý luận chính trị
Phó bí thư Đảng ủy,  Giám đốc Đài PT-TH tỉnh
Thành viên Ban VH - XH
Nơi ứng cử: Huyện Mường Nhé
 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII