Hoạt động tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC  

Chuyển đơn của ông Lò Văn Chiếc, đội 14 Bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên đến Chủ tịch UBND huyện Điện Biên

Cập nhật ngày 04/04/2017


Xem tài liệu  
    Print

[ ]

Tin liên quan
Chuyển đơn của ông Vừa A Mua, Vàng A Dơ, bản xi ma 2, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé đến Trưởng công an huyện Mường Nhé
Chuyển đơn của nhân dân bản Mường Toong, 1,2,3 xã Mường Toong, huyện Mường Nhé đến Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên
Chuyển đơn của nhân dân bản Búng Báng, xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông đến UBND huyện Điện Biên Đông
Chuyển đơn của ông Lường Văn Sin, bản Lịch Nưa, xã Nặm Lịch, huyện Mường Ảng đến Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng
Chuyển đơn của ông Phạm Quang Tương, đội 23, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên đến Chủ tịch UBND huyện Điện Biên
Chuyển đơn của ông Lường Văn Chu, bản Pọng, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng đến Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng
Chuyển đơn của công dân Nguyễn Hồng Hạnh đến Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên
Chuyển đơn của bà Mai Thị Dùi đến Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên
Chuyển đơn của nhân dân thôn Việt Yên đến giám đốc công ty Điện lực
Báo cáo trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội hóa XIII