Tin tức & sự kiện  

HĐND huyện Tuần Giáo xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2021

Cập nhật ngày 29/07/2021 22:53:27 PM - Lượt xem: 22

HĐND - Sáng ngày 29/7/2021, HĐND huyện Tuần Giáo, Khóa XXI tổ chức kỳ họp thứ 2. Tham dự kỳ họp có đồng chí: Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


Trong chương trình kỳ họp, HĐND huyện Tuần Giáo sẽ xem xét, thảo luận các nội dung quan trọng như: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2021… Tại kỳ họp này, HĐND tiến hành xem xét, thảo luận cho ý kiến và biểu quyết thông qua 5 Nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND huyện trình, gồm: Nghị quyết về chủ trương, giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết về Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND huyện; Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, đồng thời đề nghị huyện cần nghiêm túc nhìn nhận và có giải pháp cụ thể để giải quyết những tồn tại hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; trong đó, đồng chí nhấn mạnh: Thực hiện tốt các giải pháp chỉ đạo, điều hành tích cực, thực hiện kịp thời và hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh sát với yêu cầu đề ra, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng còn lại và cả năm 2021; Tiếp tục tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; làm tốt công tác tuyên truyền, không được lơ là, chủ quan, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trên địa bàn trong công tác phòng chống, dịch Covid-19; Tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQVN huyện và các cơ quan,đơn vị liên quan để triển khai thực hiện ngay các Nghị quyết HĐND tỉnh, quyết định UBND tỉnh có hiệu quả, để Nghị quyết đi vào đời sống Nhân dân. Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của HĐND, chất lượng giám sát của HĐND, thông qua giám sát để đánh giá, đề xuất nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND và các các cơ quan chức năng./.

Tin, ảnh: Mạnh Thắng

 

 


Tin liên quan
Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Điện Biên
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021
Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên tham gia ý kiến về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025
Cần cơ chế thu hút đầu tư công, đảm bảo nguồn lực các chương trình mục tiêu
ĐBQH tỉnh Điện Biên tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên
Ban Dân tộc
Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Điện Biên khoá XV đã thành công tốt đẹp