Tin tức & sự kiện  

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng vốn Chương trình xây dựng NTM ở địa phương

Cập nhật ngày 29/03/2021

HĐND - Chiều ngày 25/3, đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Lò Văn Muôn - Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tiếp tục có buổi làm việc với Sở kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng NTM, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Tham gia cùng đoàn giám sát có các đồng chí: Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


Thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản để hướng dẫn thực hiện lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư; phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, góp phần nâng cao số lượng, chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả, giai đoạn 2016-2020, tổng nguồn lực huy động và phân bổ giai đoạn 2016-2020 toàn tỉnh là: 9.309.804 triệu đồng, trong đó: Vốn trực tiếp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 1.447.800 triệu đồng (bao gồm vốn TPCP, ĐTPT, sự nghiệp) chiếm 15,55%; vốn ngân sách địa phương (trực tiếp cho Chương trình): 41.784 triệu đồng chiếm 0,45%; vốn lồng ghép các Chương trình/dự án: 7.535.818 triệu đồng, chiếm 80,94%; vốn tín dụng: 148.000 triệu đồng, chiếm 1,59%; vốn đầu tư doanh nghiệp: 1.892 triệu đồng, chiếm 0,02%; vốn đóng góp của cộng đồng dân cư (chủ yếu bằng công lao động, hiến đất, góp đất): 134.510 triệu đồng, chiếm 1,44%.     

Do đặc thù Điện Biên là một tỉnh miền núi, ngân sách nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương trên 70%, ngân sách tỉnh còn hạn hẹp, đời sống đại bộ phận dân cư trên địa bàn tỉnh còn thấp, không có các doanh nghiệp vừa và lớn đầu tư trên địa bàn; việc lồng ghép các nguồn vốn khác vào chương trình xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn; vốn ngân sách nhà nước chiếm tỷ lệ cao, trong khi đó vốn tín dụng, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư còn thấp.

Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã đề nghị Sở làm rõ các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình như: Danh mục, dự án đầu tư từ nguồn vốn doanh nghiệp đồng góp; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong sử dụng nguồn vốn NTM và vốn lồng ghép tại các huyện, xã; đánh giá về tiến độ, chất lượng các công trình, dự án NTM; ban hành chính sách, tiến độ thực hiện và kết quả hỗ trợ xây dựng NTM kiểu mẫu,...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lò Văn Muôn  - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG của tỉnh trong thực hiện ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương xây dựng NTM; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng vốn Chương trình xây dựng NTM ở địa phương và công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh./.

Ngọc Quyên

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Tổng kết hoạt động HĐND huyện Điện Biên nhiệm kỳ 2016 – 2021
Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tòa án nhân dân tối cao công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án TAND tỉnh Điện Biên
HĐND tỉnh giám sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Huyện Tủa Chùa bình quân các xã đạt 8,9/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới
Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng tổ chức kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp tổng kết), HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Huyện Điện Biên có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026
HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV: Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021
Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Điện Biên thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng