Hoạt động của HĐND các huyện - xã  

Huyện Điện Biên Đông: Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa V, thành công tốt đẹp

Cập nhật ngày 23/12/2020

HĐND - Ngày 18/12/2020, HĐND huyện Điện Biên Đông khóa V tiến hành họp kỳ thứ 12, nhiệm kỳ 2016 -2021. Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp.


Báo cáo UBND huyện trình tại Kỳ họp nêu rõ: Năm 2020, mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid- 19, nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND huyện, sự điều hành của UBND huyện cùng sự phấn đấu nỗ lực của đồng bào các dân tộc, Huyện đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể: Tổng giá trị sản xuất toàn huyện tăng trên 209 tỷ đồng so với năm 2019; thu nhập bình quân đầu người tăng 2,48 triệu đồng so với năm 2019; thu ngân sách đạt trên 101% dự toán tỉnh giao; lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều tiến bộ, kết quả thực hiện chỉ tiêu về y tế, giáo dục, nếp sống văn hóa đạt và vượt kế hoạch đề ra. An ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định; công tác an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 4% so với năm 2019, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân các dân tộc không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội được quan tâm triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Hoạt động của HĐND có sự chuyển biến tích cực, kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết của cấp ủy để ban hành các Nghị quyết  phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, làm cơ sở cho Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện. Các đại biểu HĐND thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cử tri với Nhà nước. Các kiến nghị chính đáng của Nhân dân được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Với tinh thần nghiêm túc UBND huyện đã thẳng thắn, tự phê bình và phê bình chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: Tốc độ tăng trưởng có tăng nhưng chưa bền vững; chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới vẫn còn gặp nhiều khó khăn; thu nhập bình quân đầu người của huyện mới đạt bằng 50% của toàn tỉnh; Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo có giảm song vẫn là một trong những huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã có những chuyển biến tích cực nhưng chưa tương xứng với tiểm năng, lợi thế của huyện; tình hình an ninh trật tự ở một số địa bàn trọng điểm còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND đã xem xét các báo cáo: Đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Báo cáo thu, chi ngân sách Nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND. Báo cáo của các cơ quan Tư pháp. UBMTTQ thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền, những kiến nghị đề xuất của cử tri với HĐND và UBND huyện. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 (do đã nghỉ chế độ và được điều động nhận nhiệm vụ mới); thông qua các Nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND huyện trình tại kỳ họp.

Dự và phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương đánh giá cao kết quả đạt được năm 2020 của huyện. Đồng chí đề nghị: năm 2021, năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cùng với triển khai thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, huyện cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; các phòng, ban chuyên môn, đơn vị phải chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, kịch bản điều hành chi tiết để triển khai thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án và giải ngân các nguồn vốn đúng kế hoạch để phát huy hiệu quả đầu tư. HĐND huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, cụ thể hóa các Nghị quyết của cấp ủy làm cơ sở để UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện; tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa bàn khó khăn, kiên quyết không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương. Chăm lo, bảo vệ an toàn tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Tổ chức thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách, người nghèo để mọi người, mọi nhà đều đón Tết, vui xuân đầm ấm, không để ai bị bỏ lại phía sau./.

Văn Dũng

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
TP. Điện Biên Phủ: Kỳ họp thứ 15 HĐND TP Điện Biên Phủ khóa V thành công tốt đẹp
Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà khóa XX tổ chức thành công kỳ họp thứ 14
TP. Điện Biên Phủ: Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri phường Tân Thanh
HUYỆN MƯỜNG CHÀ: Họp thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14
HĐND huyện Mường Chà: Ông Nguyễn Minh Phú - Bí thư Huyện ủy Mường Chà được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ban Pháp chế HĐND thị xã Mường Lay giám sát công tác quản lý cư trú, quản lý nhân hộ khẩu trên địa bàn
Thường trực HĐND huyện Mường Chà họp chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13
HĐND TP. Điện Biên Phủ: Giao ban Thường trực HĐND 2 cấp, quý III/2020
Ban Pháp chế HĐND huyện Mường Chà giám sát tình hình thi hành pháp luật về chứng thực và quản lý hộ tịch
HĐND TP. Điện Biên Phủ: Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường)