Hoạt động của HĐND các huyện - xã  

Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà khóa XX tổ chức thành công kỳ họp thứ 14

Cập nhật ngày 17/12/2020

HĐND - Sau 2 làm việc (ngày 15 - 16/12) với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm HĐND huyện Mường Chà khóa XX đã hoàn thành chương trình kỳ họp thứ 14 với nhiều nội dung quan trọng.


Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét các nội dung gồm: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021; báo cáo công tác thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 và dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc triển khai thực Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 23/3/2017 của HĐND huyện về Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Mường Chà, giai đoạn 2016 - 2020; Các tờ trình về việc: điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020; Kế hoạch đầu tư công năm 2021; Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn cân đối ngân sách huyện giai đoạn 2021 - 2025 và báo cáo công tác năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện; nghe thông báo của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và một số nội dung khác.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Điện Biên, đại biểu HĐND tinht ứng cử trên địa bàn báo cáo kết quả kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV.

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết, các đại biểu đã cho ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp, đồng thời biểu quyết thông qua 09 Nghị quyết gồm: (1) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; (2) kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021; (3) dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; (4) Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc triển khai thực Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 23/3/2017 của HĐND huyện về Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Mường Chà, giai đoạn 2016 - 2020; (5)  điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020; (6) Kế hoạch đầu tư công năm 2021; (7) Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn cân đối ngân sách huyện giai đoạn 2021 - 2025; (8) Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 HĐND huyện; (9) Kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Minh phú - Tinh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị UBND huyện khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua; nghiên cứu và nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu, của cử tri và Nhân dân để có giải pháp thiết thực nhằm tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực quản lý, điều hành thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, báo cáo kết quả kỳ họp; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; yêu cầu chính quyền các cấp và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm thi hành có hiệu quả các Nghị quyết mới được thông qua; nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động để tạo những chuyển biến mạnh mẽ ngay từ năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025./.

Trần Huyền

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
TP. Điện Biên Phủ: Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri phường Tân Thanh
HUYỆN MƯỜNG CHÀ: Họp thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14
HĐND huyện Mường Chà: Ông Nguyễn Minh Phú - Bí thư Huyện ủy Mường Chà được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ban Pháp chế HĐND thị xã Mường Lay giám sát công tác quản lý cư trú, quản lý nhân hộ khẩu trên địa bàn
Thường trực HĐND huyện Mường Chà họp chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13
HĐND TP. Điện Biên Phủ: Giao ban Thường trực HĐND 2 cấp, quý III/2020
Ban Pháp chế HĐND huyện Mường Chà giám sát tình hình thi hành pháp luật về chứng thực và quản lý hộ tịch
HĐND TP. Điện Biên Phủ: Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường)
HĐND huyện Mường Chà giám sát chuyên đề về việc quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện từ năm 2018 - 2020
Thị xã Mường Lay: Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025