Hoạt động của HĐND các huyện - xã  

TP. Điện Biên Phủ: Kỳ họp thứ 15 HĐND TP Điện Biên Phủ khóa V thành công tốt đẹp

Cập nhật ngày 20/12/2020

HĐND - Ngày 17 và 18/12/2020, HĐND TP. Điện Biên Phủ khóa V nhiệm kỳ 2016 -2021 tiến hành họp kỳ thứ 16. Các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh; Hà Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy tới dự. Đồng chí Chử Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐNDTP; Trần Hữu Năm, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐNDTP chủ tọa kỳ họp. Về dự Kỳ họp có các đồng chí Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, đại biểu HĐNDTP, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể, xã, phường... trên địa bàn thành phố.


Báo cáo UBNDTP trình tại Kỳ họp nêu rõ: Năm 2020, mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do dịch Covid- 19, nhưng dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, phát huy vai trò giám sát, quyết định của HĐND, sự điều hành, chỉ đạo của UBND, sự phấn đấu nỗ lực của đồng bào các dân tộc, thành phố đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể: Có 14/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch cả năm. Tỷ trọng có cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng; thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển khá Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 52 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách đạt 263 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 20.000 tấn, đạt 100% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.  Đã có: 92% Tổ dân phố, bản, 90% hộ gia đình; trên 99% cơ quan, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa; 6/7 phường đạt văn minh đô thị, 4/5 xã đạt chuẩn NTM. Đảm bảo sự đoàn kết trong Đảng bộ, sự đồng thuận xã hội trong nhân dân các dân tộc. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Công tác quân sự, quốc phòng và đối ngoại tiếp tục được củng cố, tăng cường…

Với tinh thần nghiêm túc UBNDTP thẳng thắn, tự phê bình và phê bình chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: Công tác quản lý đất đai về xây dựng và môi trường còn hạn chế. Tiến độ bồi thường và giải phóng mặt bằng và thi công ở một số công trình, dự án trọng điểm so với yêu cầu còn chậm. Việc thu gom rác thải, có nơi làm chưa tốt.     

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND đã xem xét báo cáo: Đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025;Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của UBND TP. Báo cáo thu, chi ngân sách Nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND. Báo cáo của các cơ quan Tư pháp. Nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV; UBMTTQTP thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền, những kiến nghị đề xuất của cử tri với HĐND và UBNDTP, chất vấn và trả lời chất vấn. Bầu bổ sung Ủy viên UBNDTP nhiệm kỳ 2016-2021...; thông qua các nghị quyết do Thường trực HĐNDTP, UBNDTP trình tại kỳ họp.

Dự và phát biểu tại kì họp, các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh, Hà Quang Trung, Bí thư Thành ủy ghi nhận, biểu dương đánh giá cao kết quả đạt được năm 2020. Theo đó năm 2021, năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cùng với triển khai thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, thu hút đầu tư và thu ngân sách; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong phát triển đô thị, quản lý đất đai. Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, nhân dân các dân tộc tiếp tục phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, nêu cao tinh thần đoàn kết các dân tộc; hăng hái thi đua lao động sản xuất, tập trung phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo và tăng cường công tác quốc phòng, quân sự, an ninh; triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021/.

Quang Khải

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà khóa XX tổ chức thành công kỳ họp thứ 14
TP. Điện Biên Phủ: Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri phường Tân Thanh
HUYỆN MƯỜNG CHÀ: Họp thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14
HĐND huyện Mường Chà: Ông Nguyễn Minh Phú - Bí thư Huyện ủy Mường Chà được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ban Pháp chế HĐND thị xã Mường Lay giám sát công tác quản lý cư trú, quản lý nhân hộ khẩu trên địa bàn
Thường trực HĐND huyện Mường Chà họp chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13
HĐND TP. Điện Biên Phủ: Giao ban Thường trực HĐND 2 cấp, quý III/2020
Ban Pháp chế HĐND huyện Mường Chà giám sát tình hình thi hành pháp luật về chứng thực và quản lý hộ tịch
HĐND TP. Điện Biên Phủ: Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường)
HĐND huyện Mường Chà giám sát chuyên đề về việc quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện từ năm 2018 - 2020