Hoạt động của văn phòng  

Văn phòng HĐND tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Cập nhật ngày 26/07/2019

Ngày 25/7, Văn phòng HĐND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Đồng chí Lê Hoài Nam, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.


Trong 6 tháng đầu năm 2019, Văn phòng HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ đề ra; cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng đoàn kết, có ý thức tự giác và ý thức tổ chức kỷ luật trong công tác, tích cực đổi mới, cải tiến phương pháp lề lối làm việc, thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc cho HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh. Tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, quý của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh kịp thời; công tác phối hợp giữa Văn phòng với các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố được duy trì thường xuyên và chặt chẽ. Đội ngũ cán bộ, công chức từng bước trưởng thành, các tổ chức chính trị, đoàn thể hoạt động có nề nếp. Cơ sở vật chất trang thiết bị Văn phòng tiếp tục được trang bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao cụ thể: Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu, giúp việc cho Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Tham mưu phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh; Chuẩn bị nội dung và và tổ chức thành công các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh; tham mưu phục vụ các cuộc giám sát chuyên đề, thường xuyên, các cuộc khảo sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh theo kế hoạch đã đề ra. Tham mưu phục vụ các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh 10/10 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Công tác hành chính, tổ chức, quản trị luôn được thực hiện đảm bảo theo quy định; công tác quản lý tài chính, tài sản cơ quan được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ các hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh…

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Văn phòng tập trung làm tốt công tác tham mưu, giúp việc Thường trực HĐND tổ chức thành công các kỳ họp bất thường và kỳ họp thường lệ cuối năm; tổ chức thành công Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2021; Tham mưu phục vụ các hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, hoạt động tiếp xúc cử tri và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục kiện toàn các phòng chuyên môn và đẩy mạnh việc bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh./.

Quỳnh Thúy

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh sẽ khai mạc vào ngày 08/7
Văn phòng HĐND tỉnh họp thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ cắt băng khánh thành điểm trường Huổi Ké, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên
Văn phòng HĐND tỉnh họp thông báo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh
Văn phòng HĐND tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Tổng kết 2 năm thực hiện chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri”
Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2018
Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018
Văn phòng HĐND tỉnh: Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Điện Biên: Trên 4,4 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2017