Hoạt động giám sát  

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát “Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 – 2020” trên địa bàn huyện Mường Ảng

Cập nhật ngày 15/11/2017

CTTĐT - Ngày 13/11/2017, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh (Tổ số 2) do đồng chí Lê Trọng Khôi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát “Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 – 2020” theo Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Điện Biên trên địa bàn huyện Mường Ảng.


Theo báo cáo của UBND huyện Mường Ảng và qua khảo sát thực tế tại 02 xã Xuân Lao và xã Ẳng Cang cho thấy: sau khi Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Điện Biên có hiệu lực, các địa phương đã đồng loạt triển khai phổ biến chính sách hỗ trợ tới nhân dân; các thôn, bản tiến hành họp dân, bình xét, đăng ký tham gia các dự án; thẩm định hồ sơ, phê duyệt đề án theo quy định; các phòng chuyên môn của huyện cử cán bộ xuống tận cơ sở hướng dẫn, giúp đỡ cấp xã - đơn vị chủ đầu tư…. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 759/QĐ-UBND, các địa phương gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc đáp ứng đúng định mức kinh tế - kỹ thuật về trọng lượng trâu, bò giống (Bò giống 180 - 210 kg/con, Trâu cái 300 - 320 kg/con); mức hỗ trợ 10 triệu đồng/ hộ nghèo, 7 triệu đồng/ hộ cận nghèo, 5 triệu đồng/ hộ mới thoát nghèo để mua trâu, bò giống. Việc hỗ trợ trâu, bò giống theo nhóm hộ gia đình cũng không nhận được sự hưởng ứng của nhân dân. Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình tạo việc làm thông qua đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ ở thôn bản, mô hình sản xuất nông, lâm kết hợp tạo việc làm cho người nghèo gắn với trồng và bảo vệ rừng; mô hình giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khi hậu do cấp xã làm chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, việc ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện của các cơ quan chuyên môn chưa kịp thời, gây khó khăn trong triển khai thực hiện tại cơ sở.

Đoàn khảo sát làm việc tại xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng

Thay mặt đoàn khảo sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trọng Khôi đề nghị UBND huyện Mường Ảng tiếp tục chỉ đạo sát sao, hướng dẫn cụ thể UBND cấp xã trong vai trò chủ đầu tư thực hiện các dự án của Chương trình, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở; UBND cấp xã tiếp tục rà soát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền. Các ý kiến, kiến nghị của cơ sở, Đoàn tiếp thu, tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh ban hành chính sách phù hợp với tình hình địa phương trong thời gian tới./.

Nguyễn Dung

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại một số sở, ngành trên địa bàn tỉnh
HĐND tỉnh giám sát tại thành phố Điện Biên Phủ
HĐND tỉnh giám sát tại huyện Điện Biên
Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Hội Nông dân tỉnh
Thường trực HĐND tỉnh giám sát nội dung Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh
HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ bản người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại huyện Điện Biên