Chương trình hoạt động  

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia ý kiến vào các Dự án Luật quy hoạch và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cập nhật ngày 10/11/2016

CTTĐT - Phát biểu ý kiến tham gia vào dự thảo Luật quy hoạch, đại biểu Mùa A Vảng cho rằng việc quy trách nhiệm cho các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh khi lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện quy hoạch... còn rất chung chung, khi xảy ra sai phạm rất khó xử lý vì trách nhiệm này thuộc về tập thể. Đề nghị quy định rõ theo hướng Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm trong hoạt động quy hoạch; quy định UBND cấp tỉnh ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh là chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, UBND tỉnh không có chức năng ban hành chính sách. Do đó, đề nghị sửa đổi thành "UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân nhân dân cùng cấp ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển theo quy hoạch trên địa bàn... "; quy định UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí nguồn lực để thực hiện quy hoạch đối với quy hoạch thuộc thẩm quyền quản lý, như vậy, đối với địa bàn khó khăn rất khó để thực hiện. Đề nghị sửa thành"UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ, cơ quan ngang bộ bố trí nguồn lực để thực hiện quy hoạch đối với quy hoạch thuộc thẩm quyền quản lý" ...


Đại biểu Quốc hội Sùng A Hồng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phát biểu tại phiên thảo luận

Đại biểu Sùng A Hồng đánh giá rất cao việc Ban soạn thảo đã đưa nội dung quy hoạch vùng vào dự thảo luật, để phù hợp với nền kinh tế thị trường thì quy hoạch vùng là rất cần thiết. Ngoài ra, đại biểu tham gia vào một số nội dung khác như: quy định về nguyên tắc quy hoạch chưa chặt chẽ, chưa bao hàm hết nội dung, nhất là nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch. Cần nghiên cứu, quy định thật chặt chẽ, kín kẽ, nếu không sẽ dẫn đến lợi ích nhóm; đề nghị kéo dài thời kỳ quy hoạch, dự thảo Luật quy định thời kỳ quy hoạch là 10 năm, tầm nhìn 20 năm là quá ngắn.

Đại biểu Trần Thị Dung cho rằng dự thảo Luật còn rất nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu, xem xét, phải đầu tư nhiều hơn nữa, ví dụ:về kỹ thuật lập pháp; quy định về hành vi bị nghiêm cấm; về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quy hoạch...Đại biểu đề nghị làm rõ quy định về phạm vi điều chỉnh và giải thích từ ngữ về hoạt động quy hoạch tại khoản 8, Điều 3; quy định về việc sử dụng kinh phí trong hoạt động quy hoạch...

Đối với dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại biểu Mùa A Vảng băn khoăn về sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp khi luật có hiệu lực thi hành, đồng thời trong quá trình áp dụng có khả năng xảy ra tình trạng lợi dụng các chính sách hỗ trợ, mặt khác, tại thời điểm hiện tại chưa cần thiết phải ban hành Luật này. Đại biểu Sùng A Hồng đồng tình với quan điểm, chủ trương xây dựng Luật, tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Chính phủ, các Bộ, ngành cần phải hướng dẫn  mang tính chất ràng buộc rất cụ thể, tránh tình trạng lợi dụng các chính sách hỗ trợ.

Mai Hồng

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Lễ bàn giao công chức, người lao động về Văn phòng Quốc hội
Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII
Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên thăm và tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán Bính Thân
Đoàn ĐBQH tỉnh Giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015)
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện biên kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2016) và Tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XIII
Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Nậm Pồ
Cần xem xét lại quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân
Quốc hội thảo luận Tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
Đảng Đoàn HĐND tỉnh làm việc tại huyện Mường Ảng
Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII