Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV  

ĐẠI BIỂU NGUYỄN SĨ QUÂN

Cập nhật ngày 18/07/2016

Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV


Họ tên: Nguyễn Sỹ Quân

Ngày, tháng năm sinh: 18/10/1971

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 13/01/1998

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm, chuyên ngành Vật lý

Học hàm, học vị: Thạc sĩ, chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

Lý luận chính trị: Cao cấp

Là Đại biểu Quốc hội; Đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

Nơi ứng cử: huyện Tuần Giáo

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
ĐẠI BIỂU PHẠM KHẮC QUÂN
ĐẠI BIỂU NHỮ VĂN QUẢNG
ĐẠI BIỂU PHẠM ĐÌNH QUẾ
ĐẠI BIỂU TRẦN VĂN SƠN
ĐẠI BIỂU MÙA A SƠN
ĐẠI BIỂU MÙA THANH SƠN
ĐẠI BIỂU HÀ QUỐC THỊNH
ĐẠI BIỂU LÒ VĂN TIỀN
ĐẠI BIỂU TRÁNG A TỦA
ĐẠI BIỂU QUÀNG THỊ TUYẾT