Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV  

ĐẠI BIỂU LÒ THỊ MINH PHƯỢNG

Cập nhật ngày 18/07/2016

Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khóa XIV


Họ tên: Lò Thị Minh Phượng

Ngày, tháng năm sinh: 16/10/1972

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Thị ủy Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 20/4/1999

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật

Học hàm, học vị: Không

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Là Đại biểu Quốc hội; Đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII  (nhiệm kỳ 2011-2016)

Nơi ứng cử: Thị xã Mường Lay

 

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
ĐẠI BIỂU NGUYỄN SĨ QUÂN
ĐẠI BIỂU PHẠM KHẮC QUÂN
ĐẠI BIỂU NHỮ VĂN QUẢNG
ĐẠI BIỂU PHẠM ĐÌNH QUẾ
ĐẠI BIỂU TRẦN VĂN SƠN
ĐẠI BIỂU MÙA A SƠN
ĐẠI BIỂU MÙA THANH SƠN
ĐẠI BIỂU HÀ QUỐC THỊNH
ĐẠI BIỂU LÒ VĂN TIỀN
ĐẠI BIỂU TRÁNG A TỦA