Danh sách ĐBQH tỉnh Điện Biên khóa XIV  

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV

Cập nhật ngày 24/06/2016

Bà Trần Thị Dung


 

 

Họ và tên: Trần Thị Dung

Ngày sinh: 21/10/1961

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ninh Cường, huyện Trực Ninh, Nam Định

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 6/10/1996

Nơi ứng cử: Điện Biên

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII, XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV