Danh sách ĐBQH tỉnh Điện Biên khóa XIV  

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV

Cập nhật ngày 24/06/2016

Bà Lò Thị Luyến


 

 

Họ tên: Lò Thị Luyến

Ngày, tháng năm sinh: 02/02/1974

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Chiềng Mai, huyện  Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Nghề nhiệp chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng : 30/01/2002

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông lâm Thái Nguyên, chuyên ngành Lâm nghiệp; Học viên Báo chí và Tuyên truyền, chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Học hàm, học vị: Không

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đại biểu Hội đồng nhân dân: khóa XIII, XIV

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV