Danh sách ĐBQH tỉnh Điện Biên khóa XIV  

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV

Cập nhật ngày 24/06/2016

Ông Trần Văn Sơn


 

Họ tên: Trần Văn Sơn

Ngày, tháng năm sinh: 01/12/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chức vụ: Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Điện Biên

Ngày vào Đảng : 19/5/1995

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Xây dựng, chuyên ngành Kinh tế xây dựng

Học hàm, học vị: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đại biểu Hội đồng nhân dân: Khóa XIV

Nơi ứng cử: tỉnh Điện Biên

 

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV