Danh sách ĐBQH tỉnh Điện Biên khóa XIV  

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV

Cập nhật ngày 24/06/2016

Ông Sùng A Hồng


Họ và tên: Sùng A Hồng

Ngày sinh: 5/12/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo , Điện Biên

Trình độ học vấn: Trên ĐH

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên khóa XIII, Uỷ viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Công an tỉnh Điện Biên

Ngày vào đảng: 10/10/1988

Nơi ứng cử: Điện Biên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV