Thông báo  

Thông báo: Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2022

Cập nhật ngày 13/10/2022 17:17:45 PM - Lượt xem: 128

Thông báo: Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2022


Xem tài liệu  


Tin liên quan
THÔNG BÁO Về việc tổ chức sát hạch để tiếp nhận viên chức vào làm công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2022
SƠ ĐỒ PHÒNG THI SỐ: 1, 2, 3
DANH SÁCH NIÊM YẾT THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ THI VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN DỤNG CC VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN 2022
NỘI DUNG ÔN TẬP THI VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VP ĐĐBQH&HĐND TỈNH
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2022
Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022
Sơ đồ phòng thi
Danh sách niêm kỳ thi tuyển dụng công chức văn phòng ĐĐBQH và HĐNĐ tỉnh Điện Biên năm 2022
Quyết định Ban hành Quy chế kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022
Quyết định Ban hành Nội quy kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022