Thông báo  

Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2022

Cập nhật ngày 16/09/2022

Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2022


Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2022

Xem tài liệu  
    Print

[ ]

Tin liên quan
Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022
Sơ đồ phòng thi
Danh sách niêm kỳ thi tuyển dụng công chức văn phòng ĐĐBQH và HĐNĐ tỉnh Điện Biên năm 2022
Quyết định Ban hành Quy chế kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022
Quyết định Ban hành Nội quy kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022
Nội dung ôn tập thi tuyển vòng 1
Thông báo Danh sách Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2022 (kèm theo thông báo số 273/TB-HĐTDCC)
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 (biểu kèm theo Thông báo số 272/TB-HĐTDCC)
Thông báo: Lịch tiếp công dân của Đại biểu Quốc hội tỉnh Quý III, năm 2022
Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh Quý III, năm 2022