Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh  

TÔ ĐẠI BIỂU HUYỆN MƯỜNG NHÉ: 4 ĐẠI BIỂU

Cập nhật ngày 11/07/2021


TÔ ĐẠI BIỂU HUYỆN MƯỜNG NHÉ: 4 ĐẠI BIỂU

 

1.Ông Nguyễn Quang Hưng

Tổ trưởng

2. Bà Lương Thị Hồng Nhung

Tổ phó

3. Ông Phạm Đức Toàn

 

5. Bà Giàng Thị Duyên

 

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN NẬM PỒ: 5 ĐẠI BIỂU
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN TỦA CHÙA: 05 ĐẠI BIỂU
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN TUẦN GIÁO: 7 ĐẠI BIỂU