Hoạt động của văn phòng  

Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh Điện Biên: Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp

Cập nhật ngày 23/05/2020

HĐND - Sáng ngày 22/5/2020, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trọng Khôi, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lỳ Lỳ Xá, TUV, Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.


Báo cáo chính trị của Đại hội cho thấy: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, sự hướng dẫn kiểm tra của Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh luôn phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, cụ thể như:

Tổ chức, chỉ đạo, tham mưu, phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp. Kết quả, cử tri tỉnh Điện Biên đã bầu đủ 06 đại biểu Quốc hội, 51 đại biểu cấp HĐND tỉnh, 327 đại biểu cấp HĐND huyện, 3.300 đại biểu HĐND cấp xã. Tổ chức tham mưu, phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội và Đại biểu Quốc hội tỉnh dự 04 kỳ họp Quốc hội (02 kỳ họp khóa XIII, 02 kỳ họp khóa XIV); tổ chức thành công 15 kỳ họp của HĐND tỉnh (03 kỳ họp khóa XIII và 12 kỳ họp khóa XIV) đảm bảo đúng quy định của pháp luật và sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; ban hành 161 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, xây dựng chính quyền, chính sách dân tộc và hoạt động của HĐND tỉnh.

Tiếp tục lãnh đạo đổi mới trong tổ chức, tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát, vì vậy chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các hoạt động giám sát khảo sát được nâng lên. Kết quả: Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức 03 cuộc giám sát chuyên đề; HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tổ chức 115 cuộc giám sát, cuộc khảo sát tại 10/10 huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ban, ngành tỉnh theo chương trình kế hoạch đề ra, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, bức xúc của nhân dân, việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, của HĐND tỉnh... Thông qua các cuộc giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh đã kiến nghị trên 300 vấn đề với các Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh, các Sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện; giúp UBND tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ để triển khai thực hiện các chính sách phù hợp với thực tiễn tại địa phương, cơ sở; Kết quả hoạt động giám sát đã góp phần giúp chủ thể chịu sự giám sát và chủ thể giám sát thấy được trách nhiệm của mình, thúc đẩy các cơ quan, đơn vị chức năng phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Đảng bộ Văn phòng đã lãnh đạo tham mưu tổ chức 04 phiên họp giải trình; xử lý hơn 320 vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng chính sách, đúng quy định; Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, có sự phối hợp tiếp công dân giữa Thường trực HĐND và Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh đã bố trí và phân công các đại biểu HĐND tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh vào ngày 25 hàng tháng… Lãnh đạo tổ chức và phục vụ tốt hoạt động tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội tỉnh trước và sau kỳ họp Quốc hội tại 46 điểm, phối hợp với UBMTTQ, TT HĐND, UBND các cấp tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 259 điểm trên địa bàn tỉnh, với trên 10 nghìn lượt cử tri tham dự, có trên 3 nghìn lượt ý kiến, kiến nghi của cử tri, sau đợt tiếp xúc tổng hợp 495 lượt ý kiến, kiến nghị… Công tác xây dựng tổ chức Đảng luôn được quan tâm, thực hiện tốt…

Những kết quả đó đã khẳng định được vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng đảng; lãnh đạo, phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng trong việc xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2020-2025 đề ra. Đại hội đã biểu quyết thông qua 08 chỉ tiêu, 06 nhiệm vụ trọng tâm và 07 giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Lỳ Lỳ Xá, TUV, Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Văn phòng đã đạt được trong thời gian qua; tán thành với những nhận định nêu trong báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Văn phòng trình tại Đại hội. Trong nhiệm kỳ mới, các đồng chí đề nghị: Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường khối đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, năng động, sáng tạo, công khai minh bạch, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần phát huy vai trò, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, pháp luật cho cán bộ đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… tăng cường nắm bắt thông tin tình hình dư luận xã hội để định hướng tư tưởng cho cán bộ đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trọng sạch, vững mạnh.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Hoài Nam, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục được bầu tái đắc cử giữ chức Bí thư Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh./.

Tin, ảnh: Lê Hùng

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025
Nhiệm kỳ 2020 – 2022: Chi bộ tổng hợp 1 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao
Đại hội Chi bộ Tổng hợp 2: Biểu quyết thông qua 6 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2022
Hướng dẫn tải và sử dụng ứng dụng NCOVI khai báo sức khỏe toàn dân
Chi bộ Hành chính - Tổ chức - Quản trị Đại hội lần thứ VII
Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh Toạ đàm kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Khai mạc Hội Báo xuân Canh Tý 2020
Đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND đến thăm, chúc Tết xã Phu Luông, Mường Lói huyện Điện Biên
Văn phòng HĐND tỉnh tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh