Tin tức & sự kiện  

Cần quan tâm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc

Cập nhật ngày 20/09/2019

HĐND - Sáng ngày 18/9/2019, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về "Kết quả triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc tỉnh Điện Biên".


Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc tỉnh. Theo quy định tại Thông tư liên tịch 07/2014/TTLT-UBDT-BNV, ngày 22/12/2014 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ ban về việc "hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện", tỉnh Điện Biên có Ban Dân tộc tỉnh và 8 phòng Dân tộc tại 8 huyện. Những năm qua, trên cơ sở quy định và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trên các lĩnh vực cơ bản đáp ứng yêu cầu; đặc biệt, việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ đối với dân tộc thiểu số trên địa bàn đạt nhiều kết quả như Chương trình 135 giai đoạn 2015 - 2019 đã giải ngân 833.209 triệu đồng hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở; chương trình trực tiếp cho hộ nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ ở xã, thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; thực hiện đảm bảo chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Cống”, giai đoạn 2013 - 2019, đã hoàn thành 9 công trình đưa vào sử dụng, 6 công trình chuẩn bị đưa vào khởi công quý III, năm 2019; đã phân bổ vốn sự nghiệp 3.002 triệu đồng để thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Si La” năm 2019 theo Quyết định 2086/QĐ-TTg; đã phối hợp với các sở, ban ngành, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện kế hoạch chiến lược công tác dân tộc cơ bản đảm bảo các mục tiêu đã đề ra; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh cũng được tiến hành; tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác dân tộc...

Theo đánh giá của đoàn giám sát, bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thời gian qua của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc tỉnh Điện Biên còn một số hạn chế cần khắc phục như: việc bảo tồn, khôi phục các phong tục, lễ hội, trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số chưa được quan tâm đúng mức; công tác phối hợp với Sở Nội vụ trong việc bố trí công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và công chức là người dân tộc thiểu số làm việc tại Ủy ban nhân dân cấp xã chưa bảo đảm cơ cấu thành phần dân tộc trên địa bàn; việc  thực hiện giải ngân các chương trình, dự án còn chậm tiến độ; việc đề xuất bố trí kinh phí mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc còn hạn chế...

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Vừ Thị Liên - UVTT, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc tỉnh Điện Biên. Đồng chí đề nghị, thời gian tới Ban Dân tộc tỉnh cần quan tâm đề xuất, phối hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc tại các cấp; rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc tại cấp huyện, cấp xã; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác tuyên truyền, thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn; đặc biệt cần thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Dung

 

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Điện Biên Khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến và ký kết hợp tác ứng dụng Zalo
Cần bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho công chức làm công tác dân tộc tại cơ sở
Hoạt động theo dõi, tổ chức thực hiện công tác dân tộc cần tiếp tục được quan tâm, chú trọng
HĐND TP. Điện Biên Phủ: Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp lần thứ ba
Thường trực HĐND tỉnh họp đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 11
Các cơ sở Y tế cấp huyện, xã cần tăng cường kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn
Cần thu phí nước sinh hoạt tại các công trình cấp nước tập trung
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trọng Khôi dự Lễ Khai giảng năm học 2019-2020 tại Trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà, huyện Điện Biên
Huyện Mường Chà cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức vệ sinh môi trường tại công trình nước sinh hoạt
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Thị Hoa dự Khai giảng trường THCS Quài Cang