Tin tức & sự kiện  

Cần bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho công chức làm công tác dân tộc tại cơ sở

Cập nhật ngày 20/09/2019

HĐND - Tiếp tục Chương trình giám sát chuyên đề "Kết quả triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc tỉnh Điện Biên" trên địa bàn huyện Tủa Chùa. Sáng ngày 17/9/2019, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh, do đồng chí Vừ Thị Liên – UVTT, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Tủa Chùa.


Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND huyện Tủa Chùa đã báo cáo kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc trên địa bàn huyện. Theo đó, những năm qua, việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc trên địa bàn huyện Tủa Chùa tương đối đảm bảo theo quy định tại Thông tư 07/2014/TTLT-UBDT-BNV, ngày 22/12/2014 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ ban về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn còn một số hạn chế chưa được khắc phục kịp thời như: chưa phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện sửa đổi, bổ sung kịp thời quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc; chưa tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí mở lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác dân tộc ở cơ sở; cần tham mưu kịp thời để bố trí đảm bảo cơ cấu tỷ lệ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số là nữ làm việc tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo theo các quy định; việc thanh quyết toán các chương trình, dự án hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số do xã làm chủ đầu tư còn gặp nhiều khó khăn...

Các thành viên đoàn giám sát đã chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc tại cơ sở và đề xuất nhiều ý kiến nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện tại trên địa bàn huyện như: việc bố trí, sắp xếp đảm bảo cơ cấu tỷ lệ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số nói chung, cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số là nữ nói riêng làm việc tại các phòng, ban chuyên môn của huyện và tại Đảng ủy, HĐND - UBND cấp xã; cần tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, sinh con thứ 3; việc nâng cao sự ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng thôn, bản từ người có uy tín, trưởng dòng họ;...

Kết luận buổi làm việc, thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Vừ Thị Liên tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện Tủa Chùa. Đồng thời đề nghị: Huyện Tủa Chùa cần bố trí, sắp xếp việc làm cho sinh viên tốt nghiệp theo hệ cử tuyển; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc trên địa bàn huyện; đặc biệt cần đề xuất bố trí kinh phí mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho công chức làm công tác dân tộc tại cơ sở./.

Nguyễn Dung

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Hoạt động theo dõi, tổ chức thực hiện công tác dân tộc cần tiếp tục được quan tâm, chú trọng
HĐND TP. Điện Biên Phủ: Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp lần thứ ba
Thường trực HĐND tỉnh họp đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 11
Các cơ sở Y tế cấp huyện, xã cần tăng cường kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn
Cần thu phí nước sinh hoạt tại các công trình cấp nước tập trung
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trọng Khôi dự Lễ Khai giảng năm học 2019-2020 tại Trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà, huyện Điện Biên
Huyện Mường Chà cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức vệ sinh môi trường tại công trình nước sinh hoạt
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Thị Hoa dự Khai giảng trường THCS Quài Cang
Xã Na Sang cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân sử dụng hiệu quả nước sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh
Tỉnh sớm quan tâm đầu tư xây dựng nhà máy nước huyện Nậm Pồ