Tin tức & sự kiện  

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do HĐND bầu

Cập nhật ngày 06/12/2018

CTTĐT - Chiều ngày 06/12, bước sang ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do HĐND tỉnh bầu và công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.


Kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau: Ông LòVăn Muôn, Chủ tịch HĐND tỉnh, với phiếu tín nhiệm cao đạt 82%; BàGiàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh với phiếu tín nhiệm cao đạt 82,6%; Ông Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh với số phiếu tín nhiệm cao đạt 84,6%; Ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh với phiếu tín nhiệm cao đạt 80%; Ông Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh với số phiếu tín nhiệm cao đạt 80%; Ông Hoàng Hải,Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh với số phiếu tín nhiệm cao đạt 80%....trên tổng số 48/50 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV dự họp và tham gia bỏ phiếu./.

KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH DO HĐND BẦU TẠI KỲ HỌP THỨ 9, HĐND TỈNH KHÓA XIV

Stt

Người được lấy phiếu

tín nhiệm

Chức danh

Phiếu tín nhiệm

Phiếu tín nhiệm cao

Phiếu tín nhiệm

Phiếu tín nhiệm thấp

1

Ông Lò Văn Muôn

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

41 phiếu, chiếm 82%

06 phiếu, chiếm 12% 

01 phiếu, chiếm 2% 

2

Bà Giàng Thị Hoa

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

43 phiếu, chiếm 86% 

04 phiếu, chiếm 8% 

01 phiếu, chiếm 2% 

3

Ông Lê Trọng Khôi

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

43 phiếu, chiếm 86% 

05 phiếu, chiếm 10% 

0 phiếu, chiếm 0% 

4

Bà Vừ Thị Liên

Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh.

31 phiếu, chiếm 62%

16 phiếu, chiếm 32%

01 phiếu, chiếm 2%

5

Ông Phạm Bá Lung

Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.

37 phiếu, chiếm 74%

11 phiếu, chiếm 22%

0 phiếu, chiếm 0%

6

Ông Lê Hoài Nam

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

35 phiếu, chiếm 70%

11 phiếu, chiếm 22%

02 phiếu, chiếm 4%

7

Ông Vùi Văn Nguyện

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

39 phiếu, chiếm 78%

08 phiếu, chiếm 16%

01 phiếu, chiếm 2%

8

Ông Nhữ Văn Quảng

Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.

36 phiếu, chiếm 72%

11 phiếu, chiếm 22%

01 phiếu, chiếm 2%

9

Ông Mùa A Sơn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

40 phiếu, chiếm 80%

05 phiếu, chiếm 10%

03 phiếu, chiếm 6%

10

Ông Lê Thành Đô

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

40 phiếu, chiếm 80%

05 phiếu, chiếm 10%

02 phiếu, chiếm 4%

11

Ông Lê Văn Quý

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

40 phiếu, chiếm 80%

08 phiếu, chiếm 16%

0 phiếu, chiếm 0%

12

Ông Lò Văn Tiến

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

32 phiếu, chiếm 64%

14 phiếu, chiếm 28%

02 phiếu, chiếm 4%

13

Ông Nguyễn Văn An

Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

17 phiếu, chiếm 34%

17 phiếu, chiếm 34%

14 phiếu, chiếm 28%

14

Ông Phạm Việt Dũng

Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

20 phiếu, chiếm 40%

26 phiếu, chiếm 52%

02 phiếu, chiếm 4%

15

Ông Nguyễn Đình Giang

Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

26 phiếu, chiếm 52%

20 phiếu, chiếm 40%

02 phiếu, chiếm 4%

16

Ông Hoàng Hải

Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

40 phiếu, chiếm 80%

07 phiếu, chiếm 14%

01 phiếu, chiếm 2%

17

Ông Sùng A Hồng

Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh.

34 phiếu, chiếm 68%

13 phiếu, chiếm 26%

01 phiếu, chiếm 2%

18

Ông Nguyễn Quang Hưng

Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

31 phiếu, chiếm 62%

10 phiếu, chiếm 20%

07 phiếu, chiếm 14%

19

Ông Lê Hữu Khang

Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ.

26 phiếu, chiếm 52%

15 phiếu, chiếm 30%

07 phiếu, chiếm 14%

20

Ông Nguyễn Thành Phong

Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng

33 phiếu, chiếm 66%

13 phiếu, chiếm 26%

02 phiếu, chiếm 4%

21

Ông Hà Văn Quân

Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

27 phiếu, chiếm 54%

21 phiếu, chiếm 42%

0 phiếu, chiếm 0%

22

Ông Phạm Đình Quế

Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp.

28 phiếu, chiếm 56%

16 phiếu, chiếm 32%

04 phiếu, chiếm 8%

23

Ông Nguyễn Công Sơn

Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

18 phiếu, chiếm 36%

23 phiếu, chiếm 46%

07 phiếu, chiếm 14%

24

Ông Triệu Đình Thành

Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế.

33 phiếu, chiếm 66%

13 phiếu, chiếm 26%

02 phiếu, chiếm 4%

25

Ông Phan Văn Thống

Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh.

31 phiếu, chiếm 62%

17 phiếu, chiếm 34%

0 phiếu, chiếm 0%

26

Ông Hà Quang Trung

Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính.

31 phiếu, chiếm 62%

16 phiếu, chiếm 32%

01 phiếu, chiếm 2%

27

Ông Bùi Châu Tuấn

Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

10 phiếu, chiếm 20%

23 phiếu, chiếm 46%

15 phiếu, chiếm 30%

28

Ông Nguyễn Văn Tưởng

Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương. 

20 phiếu, chiếm 40%

25 phiếu, chiếm 50%

03 phiếu, chiếm 6%

Lê Hùng

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Năm 2018, nhiều chỉ số kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra
Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIV
HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV khai mạc kỳ họp thứ 9, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đoàn công tác của Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên viếng Nghĩa trang liệt sĩ A1
Sơ kết 03 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tổng kết 15 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Điện Biên
Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm sử dụng chỉ số PCI trong hoạt động của HĐND
Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 6
Đại hội Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang tỉnh, giai đoạn 2013 - 2018
Kỳ họp thứ 9, HDNĐ tỉnh khóa XIV: Lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu
Giai đoạn 2016-2018: Hơn 1.350 mộ liệt sĩ đã có đầy đủ thông tin và có một phần thông tin