Video - clip  
HDND
Chuyen muc 16/7/2021

Video - clip khác  
Chuyen muc 11/6/2021
HĐND tỉnh ĐIện Biên Hội đàm với Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Phông Sa Lỳ, Nước CHDCND Lào
2/11/2015. Đ/C Lò Văn Muôn phát biểu tại kỳ họp Quốc hội
Phim tài liệu: Việt Nam, Điện Biên Phủ bản hùng ca bất diệt (tập 3)
Phim tài liệu: Việt Nam, Điện Biên Phủ bản hùng ca bất diệt (tập 1)
Thường trực HĐND tỉnh giám sát nội dung Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh
Khai mac le hoi hoa ban
Đại hội Đảng bộ VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Điện Biên lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Phim tài liệu: Việt Nam, Điện Biên Phủ bản hùng ca bất diệt (tập 2)