Video - clip  
HDND
2/11/2015. Đ/C Lò Văn Muôn phát biểu tại kỳ họp Quốc hội

Video - clip khác  
Chuyen muc 16/7/2021
Thường trực HĐND tỉnh giám sát nội dung Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh
Khai mac le hoi hoa ban
Phim tài liệu: Việt Nam, Điện Biên Phủ bản hùng ca bất diệt (tập 3)
Phim tài liệu: Việt Nam, Điện Biên Phủ bản hùng ca bất diệt (tập 1)
Chuyen muc 11/6/2021
HĐND tỉnh ĐIện Biên Hội đàm với Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Phông Sa Lỳ, Nước CHDCND Lào
Đại hội Đảng bộ VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Điện Biên lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Phim tài liệu: Việt Nam, Điện Biên Phủ bản hùng ca bất diệt (tập 2)