Thường trực HĐND tỉnh  

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV

Cập nhật ngày 10/07/2021

TRƯỞNG BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH: LỲ THỊ PHƯƠNG DIỆN


 

Họ tên: 

Tên thường dùng: Lý Thị Phương Diện

Tên khai sinh: Lỳ Thị Phương Diện

Ngày, tháng năm sinh: 17/7/1972

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Hà Nhì

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Tài chính, tín dụng

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, ngành Kinh doanh và Quản lý

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 01/9/1998

Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khoá XV (nhiệm kỳ 2021-2026)

Nơi ứng cử: Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV