Tin tức & sự kiện  

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh và các Sở, Ban ngành về đấu giá quyền sử dụng đất

Cập nhật ngày 22/10/2019

HĐND - Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất; thu, quản lý sử dụng tiền đấu giá và thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) từ năm 2015 đến nay. Ngày 21/10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn chủ trì làm việc với UBND tỉnh và các Sở, ban ngành và đơn vị liên quan.


Trong giai đoạn từ năm 2015 đến 30/6/2019, UBND tỉnh đã phê duyệt 4 phương án đấu giá quyền sử dụng đất của các tổ chức, 25 phương án giá đất khởi điểm đấu giá đất; thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân 555 thửa với tổng diện tích 83.273,08 m2, giá khởi điểm 171.768,55 triệu đồng, số tiền trúng đấu giá 238.613,92 triệu đồng; tăng so với giá khởi điểm là 66.845,37 triệu đồng (tăng khoảng 39%); thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất nộp tiền thuê hàng năm là 3 thửa với diện tích 3.660,6m2, tổng số tiền trúng đấu giá cả giai đoạn là 2.124,19 triệu đồng. Việc thu, quản lý, sử dụng, phân bổ tiền đấu giá đất hàng năm được thực hiện đúng quy định. Cơ chế phân cấp nguồn thu tiền sử dụng đất được HĐND tỉnh quyết định để lại 100% cho cấp huyện đã khuyến khích địa phương tích cực trong việc đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy hoạt động khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu cho cơ sở để đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng nhằm phát triển kinh kế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Tiền thu được từ đấu giá đất đã đầu tư xây dựng được 171 công trình với số tiền đã đầu tư: 199.433,09 triệu đồng. Tỉnh đã triển khai thực hiện thanh tra và kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai (trong đó có nội dung về công tác đấu giá quyền sử dụng đất) trên địa bàn 5 huyện, 10 đơn vị cấp xã… Đã thực hiện chuẩn bị đầu tư 03 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo của UBND tỉnh, dự thảo báo cáo giám sát của HĐND tỉnh, các đại biểu đã thảo luận, nêu ra những hạn chế thực hiện trong giai đoạn vừa qua, như: Công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch còn gặp nhiều khó khăn, nhất là thu hồi đất nông nghiệp tại những vị trí thuận lợi người dân còn chưa đồng thuận; nguồn vốn bố trí cho thực hiện giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng cở sở hạ tầng khu đất đấu giá còn gặp khó khăn; việc xác định giá khởi điểm để đấu giá ở một số nơi còn chưa sát với giá thị trường; một số thủ tục về quy hoạch sử dụng đất khi đấu giá đất còn thiếu; cơ chế chính sách thực hiện dự án PPP liên tục thay đổi, năng lực nhà đầu tư dự án PPP còn hạn chế… Đồng thời chỉ rõ các nguyên nhân hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lò Văn Muôn ghi nhận những kết quả đã đạt được đồng thời đề nghị UBND tỉnh và các sở, ban ngành, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo rà soát, lập kế hoạch, quy hoạch để bố trí các nguồn lực đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật kết nối đồng bộ, tạo quỹ đất bán đấu giá; sớm hướng dẫn trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; nâng cao trách nhiệm trong việc xác định giá khởi điểm để sát với thị trường; sớm ban hành quy định về trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất áp dụng hình thức đấu thầu trên địa bàn tỉnh; Đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư dự án, phối hợp, đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện dự án PPP đảm bảo tiến độ quy định; tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với công tác đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất, kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm./.

Hoàng Chính

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV
Điện Biên Đông cần làm tốt công tác quy hoạch để tạo quỹ đất thực hiện đấu giá, giúp tăng nguồn thu ngân sách cho huyện
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh Điện Biên năm 2019
Tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân để đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng
Thực hiện trích 10% tiền thu được từ đấu giá QSDĐ để phục vụ lập quy hoạch chi tiết, đo đạc, lập phương án đấu giá các lô đất
Cao Bằng: Lễ kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989-6/12/2019)
Hội Khuyến học tỉnh Đại hội đại biểu khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án