Xây dựng pháp luật  

ĐOÀN ĐBQH TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN THAM GIA CÁC DỰ THẢO LUẬT

Cập nhật ngày 05/11/2014 16:39:23 PM - Lượt xem: 26

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã thể chế hóa được các quan điểm của Đảng và Nhà nước về chính sách bảo hiểm xã hội, cơ bản khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, bổ sung nhiều quy định mới theo hướng tích cực, tăng cường quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội như: mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, quy định về nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con; chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ, bỏ quy định tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người đang chấp hành hình phạt tù...


 

1. Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi):

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã thể chế hóa được các quan điểm của Đảng và Nhà nước về chính sách bảo hiểm xã hội, cơ bản khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, bổ sung nhiều quy định mới theo hướng tích cực, tăng cường quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội như: mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, quy định về nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con; chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ, bỏ quy định tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người đang chấp hành hình phạt tù... Qua hội nghị các đại biểu cũng tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào Dự thảo Luật, tập trung vào các nội dung cụ thể như: vị trí, vai trò của cơ quản Bảo hiểm xã hội trong hệ thống các cơ quan nhà nước, quy định về chức năng thanh tra của cơ quan Bảo hiểm xã hội; cách tính mức lương hưu hàng tháng; cách tính mức hưởng trợ cấp ốm đau, loại hình Bảo hiểm hưu trí bổ sung...

2. Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi): Nội dung sửa đổi lần này khá toàn diện, có nhiều quy định mới, phù hợp và thống nhất với các quy định của Bộ luật dân sự, Luật đất đai, Luật nhà ở... và rất cần thiết để khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc của Luật hiện hành. Tuy nhiên, bên cạnh đó có một số ý kiến tham gia tập trung vào các nội dung: Về nguyên tắc hoạt động kinh doanh bất động sản; các loại bất động sản đưa vào kinh doanh; điều kiện đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; Chính sách nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản; Yêu cầu đối với chủ đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh; Các hành vi cấm; Bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; Quyền của bên bán nhà, công trình xây dựng, Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản...

Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến tham gia để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phòng Công tác ĐBQH

 


Tin liên quan
Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi)
Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia Dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia và Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam
Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự án Luật Bảo vệ môi trường
Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự án Luật Hải quan (sửa đổi)
Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi)
Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế
Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)
Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi)
Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)