CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP  
STTTênToàn vănĐóng góp ý kiến
1 Luật Thanh niên (sửa đổi) Đóng góp ý kiến
2 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước Đóng góp ý kiến
3 LUẬT Bảo vệ bí mật nhà nước Đóng góp ý kiến
4 BẢN SO SÁNH DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC Đóng góp ý kiến
5 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam Đóng góp ý kiến
6 LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM Đóng góp ý kiến
7 BÁO CÁO Giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) Đóng góp ý kiến
8 LUẬT THỦY SẢN (SỬA ĐỔI) Đóng góp ý kiến
9 LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG (SỬA ĐỔI) Đóng góp ý kiến
10 DỰ THẢO LUẬT DU LỊCH Đóng góp ý kiến
11 LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Đóng góp ý kiến
12 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC Đóng góp ý kiến
13 LUẬT Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Đóng góp ý kiến
14 LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (SỬA ĐỔI) Đóng góp ý kiến
15 LUẬT THUỶ LỢI Đóng góp ý kiến
16 LUẬT ĐƯỜNG SẮT Đóng góp ý kiến
17 LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG Đóng góp ý kiến
18 LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG Đóng góp ý kiến
19 LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự Đóng góp ý kiến
20 LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG Đóng góp ý kiến
21 DỰ THẢO LUẬT QUY HOẠCH Đóng góp ý kiến
22 LUẬT CẢNH VỆ Đóng góp ý kiến
23 LUẬT Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Đóng góp ý kiến
24 LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Đóng góp ý kiến
25 LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Đóng góp ý kiến
26 LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Đóng góp ý kiến
27 LUẬT VỀ HỘI Đóng góp ý kiến
28 LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN (dự thảo) Đóng góp ý kiến
29 BẢNG SO SÁNH DỰ THẢO LUẬT BÁO CHÍ (SỬA ĐỔI) Đóng góp ý kiến
30 LUẬT BÁO CHÍ (dự thảo) Đóng góp ý kiến
31 BẢN SO SÁNH DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DƯỢC Đóng góp ý kiến
32 Dự thảo luật dược Đóng góp ý kiến
33 BẢN SO SÁNH DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM (SỬA ĐỔI) Đóng góp ý kiến
34 Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) Tên mới: Luật trẻ em Đóng góp ý kiến
35 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ Đóng góp ý kiến
36 LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ Đóng góp ý kiến
37 LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU (dự thảo) Đóng góp ý kiến
38 BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU (2005-2015) Đóng góp ý kiến
39 8040/VPCP-PL dự án luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu Đóng góp ý kiến
40 BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU THEO DANH MỤC NHÓM HÀNG CHỊU THUẾ VÀ Đóng góp ý kiến
12