Thông báo  

HĐND tỉnh thảo luận tại hội trường về Chương trình phát triển du lịch

Cập nhật ngày 08/07/2022

Sáng ngày 8/7, HĐND tỉnh đã thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát "Việc thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".


 

Ảnh: Đại biểu Lò Thị Luyến phát biểu thảo luận về Chương trình phát triển du lịch tại phiên họp

Tại phiên thảo luận đã có 08 đại biểu HĐND tỉnh phát biểu tham gia ý kiến; các ý kiến tham gia đã đánh giá qua 06 năm thực hiện Nghị quyết, phát triển du lịch của tỉnh đã có những chuyển biến nhất định; Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển du lịch; cơ sở hạ tầng cho phát triển du lịch được cải thiện. Tuy nhiên, các đại biểu đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phát triển du lịch của tỉnh như:  việc khai thác các di tích lịch sử tại chiến trường Điện Biên Phủ còn hạn chế, chưa xứng tầm; đội ngũ thuyết minh chưa chuyên nghiệp, thiếu chiều sâu, chưa giới thiệu được hết giá trị văn hóa, ý nghĩa của các di tích lịch sử, công trình văn hóa, tâm linh; việc phát trển du lịch gắn với đa dạng các loại hình văn hoá chưa được chú trọng, sản phẩm du lịch chưa nhiều, tính cạnh tranh chưa cao, thời gian lưu trú của khách ngắn; việc quảng bá bản sắc văn hoá đồng bào các dân tộc, văn hoá, ẩm thực, điểm du lịch, thông tin về du lịch và các dịch vụ lưu trú, hạ tầng giao thông trên các nền tảng mạng xã hội còn ít thông tin, chưa hấp dẫn; việc trồng mới cây hoa ban hiệu quả chưa cao; việc sưu tầm, bổ sung hiện vật tại Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ chưa nhiều,..

Từ thực trạng trên và kết quả giám sát, các đại biểu HĐND tỉnh đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm phát triển du lịch của tỉnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đại biểu HĐND tỉnh đề nghị nâng cao hiệu quả việc khai thác, giới thiệu tới du khách giá trị văn hóa của các dân tộc gắn với các di tích lịch sử; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tham gia phát triển du lịch gắn với công tác xã hội hóa. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm quảng bá, phát triển du lịch. Quy hoạch, hỗ trợ trồng mới hoa ban tạo điểm nhấn, sự khác biệt. Đầu tư, khai thác có hiệu quả các điểm di tích lịch sử trong quần thể di tích chiến thắng Điện Biên Phủ. Đa dạng hóa gắn các sản phẩm du lịch, thể thao, vui chơi, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của khách du lịch. Tăng cường liên kết trong phát triển du lịch giữa các địa phương trong tỉnh; mở rộng liên kết thị trường, tuyến du lịch với với các tỉnh Bắc Lào, và tỉnh Vân Nam- Trung Quốc,..

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao đổi, làm rõ một số nội dung trong Chương trình phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Lê Hùng

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Thông báo: Về việc tuyển dụng công chức năm 2022
Thông báo lịch tiếp công dân của Đoàn ĐBQH tỉnh Quý I/2022
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh Quý I/2022
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh quý IV năm 2021
Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu Quốc hội tỉnh, Quý IV năm 2021
Thông báo nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XV
Thông báo bổ sung nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh, khóa XV
Kế hoạch Tiếp xúc của tri sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV
Lịch tiếp công dân của Đại biểu Quốc hội tỉnh quý III, năm 2021
Thông báo nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV