Hoạt động của văn phòng  

Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

Cập nhật ngày 14/07/2021

HĐND - Ngày 12/7/2021, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021, các đồng chí: Lê Hoài Nam, Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng; Nguyễn Quang Lâm, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng cùng chủ trì Hội nghị.


Dự hội nghị có các đồng chí: Lò Văn Phương, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Thị Luyến, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí đại diện Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, đảng viên là Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban, lãnh đạo, công chức người lao động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ, của Văn phòng và kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh luôn được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đảng bộ Văn phòng được quyết định thành lập, kiện toàn cấp uỷ, các tổ chức Đảng trực thuộc ngay sau khi thực hiện hợp nhất Văn phòng theo nghị quyết của HĐND tỉnh, đây là điều kiện thuận lợi để Đảng uỷ Văn phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan. Qua đó, đã hoàn thành khối lượng công việc lớn với một số kết quả nổi bật như:

Tham mưu cho Đảng đoàn HĐND tỉnh tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ kiểm điểm Đảng đoàn HĐND tỉnh; cho ý kiến nhận xét, đề xuất phân loại, nhận xét, đánh giá, quyết định phân loại đối với các đồng chí thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý theo phân cấp của Tỉnh ủy đảm bảo theo quy định; tham gia ý kiến đánh giá xếp loại tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo quản lý năm 2020 đối với các Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh. Tham mưu tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá, xếp loại các tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý; tổ chức rà soát tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên theo phân cấp; chỉ đạo tham mưu báo cáo, xin chủ trương Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức kỳ họp thứ 17, 18 HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XV. Thống nhất phương án thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh và các Tiểu ban giúp việc cho Ủy ban bầu cử tỉnh. Xây dựng Đề án và các Tờ trình liên quan đến công tác cán bộ; các báo cáo tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản của Trung ương và của tỉnh. Tổ chức Hội nghị thực hiện các bước quy trình rà soát bổ sung quy hoạch Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND giai đoạn 2021-2026 đảm bảo quy định. Tham mưu cho Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Giúp các ứng cử viên ĐBQH khóa XV, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Tham mưu lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và công tác phòng, chống dịch Covid - 19 tại các huyện, thị xã, thành phố. Tham mưu cho Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946-06/01/2021) và tổng kết nhiệm kỳ Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV (2016-2021); tham dự kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; gặp mặt các vị đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV và những người trúng cử ĐBQH khóa XV ứng cử trên địa bàn tỉnh.

Đối với hoạt động của Văn phòng, trong 6 tháng đầu năm 2021, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ công tác đề ra, chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới trong công tác tham mưu, giúp việc phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của trung ương và của tỉnh; hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; công tác phối hợp giữa Văn phòng với các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố được duy trì thường xuyên và chặt chẽ. Đội ngũ cán bộ, công chức từng bước trưởng thành, các tổ chức chính trị, đoàn thể hoạt động có nề nếp. Cơ sở vật chất trang thiết bị văn phòng tiếp tục được trang bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả Đảng bộ, Văn phòng đã đạt được trong thời gian qua, đã chủ động, tích cực tham mưu cho HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với hệ thống chính trị của tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong 6 tháng đầu năm 2021; trong đó, nổi bật là tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tổ chức thành công các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XIV, khóa XV đảm bảo theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh... Trong 6 tháng cuối năm 2021, Đảng bộ, Văn phòng cần tiếp tục chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; trong đó, sớm tham mưu xây dựng Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, Quy chế tiếp công dân, quy trình xử lý đơn gửi đến Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND; tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, rà soát lại các quy chế của Văn phòng để triển khai thực hiện; rà soát lại các nghị quyết của HĐND tỉnh để tham mưu điều chỉnh, bổ sung, thay thế theo quy định…

Nhân dịp này, Văn phòng đã tổ chức công bố các quyết định về thi đua khen thưởng. Trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2020 cho 2 cá nhân: Bà Lỳ Thị Phương Diện, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Ông Nguyễn Quang Lâm, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Điện Biên. Trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 02 tập thể Phòng Tổng hợp, Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị; tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 01 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020./.

Tin, ảnh: Lê Hùng

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên gặp mặt các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV và người trúng cử ĐBQH khóa XV
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh công bố các quyết định về công tác cán bộ
Công bố Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng
Chi bộ Hành chính - Tổ chức - Quản trị quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
Khối thi đua tổng hợp – Đối ngoại tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021
Chi bộ HC-TC-QT, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh kết nạp đảng viên mới
Văn phòng HĐND tỉnh tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2020
Khai mạc Giải cầu lông Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh mở rộng năm 2020
Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thăm gia đình chính sách, kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ