Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh  

TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN TUẦN GIÁO: 7 ĐẠI BIỂU

Cập nhật ngày 11/07/2021


TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN TUẦN GIÁO: 7 ĐẠI BIỂU

 

 

1. Ông Lò Văn Cương

Tổ trưởng

2. Ông Lê Hoài Nam

Tổ phó

3. Ông Phạm Khắc Quân

 

4. Ông Vừ A Bằng

 

5. Ông Giàng Trọng Bình

 

6. Bà Chử Thị Hải

 

7. Bà Cà Thị Sẹn

 

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan