HĐND Cấp Huyện - Xã  

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thị xã tổ chức họp thông qua kế hoạch, đề cương giám sát

Cập nhật ngày 05/10/2017

CTTĐT - Thực hiện quyết định số 166/QĐ-HĐND ngày 02/10/2017 của Thường trực HĐND thị xã Mường Lay về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "hoạt động của cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và cơ quan kiểm sát hoạt động tạm giữ, tạm giam; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam" trên địa bàn thị xã Mường Lay.


Ngày 04/10, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thị xã tổ chức họp thông qua kế hoạch, đề cương giám sát. Đồng chí Trần Bằng Lăng - Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã, Trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc họp. Tham dự họp có đồng chí Chui Văn Thành, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã, đại diện lãnh đạo: Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, Viện Kiểm nhân dân thị xã, Công an thị xã, các thành viên Ban Pháp chế HĐND thị xã và Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thị xã.

Toàn cảnh cuộc họp của Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND thị xã

Phát biểu tham gia ý kiến cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với kế hoạch, đề cương báo cáo, đồng thời nhấn mạnh mục đích của cuộc giám sát nhằm đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, khó khăn vướng mắc trong thực hiện việc chấp hành pháp luật về công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị các giải pháp với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao chất lượng quản lý tạm giữ, tạm giam; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thực hiện các chế độ chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ giám sát các đơn vị gồm: Công an thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã. Đoàn giám sát yêu các đơn vị trên báo cáo bằng văn bản gửi về Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND thị xã trước ngày 13/10/2017./.

Trần Nụ - HĐND TX Mường lay

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
HĐND Thành phố Điện Biên Phủ: Khai mạc hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp
HĐND thành phố Điện Biên Phủ và huyện Mường Nhé tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2017
Ban Pháp chế HĐND thị xã: Họp thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 4, HĐND thị xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND huyện Nậm Pồ tổ chức kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa II
HĐND huyện Điện Biên tổ chức kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề)
HĐND huyện Tuần Giáo tổ chức kỳ họp thứ tư (kỳ họp bất thường)
Ban pháp chế HĐND thị xã Mường Lay giám sát tại Tòa án nhân dân thị xã
HĐND huyện Mường Ảng tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm
HĐND huyện Mường Chà, thành phố Điện Biên Phủ tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2016
HĐND huyện Điện Biên khóa XX, tổ chức kỳ họp thứ ba