Thông báo  

V/v triệu tập kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV

Cập nhật ngày 20/09/2017


Xem tài liệu  
    Print

[ ]

Tin liên quan
Thi tuyển công chức của Văn phòng Quốc hội năm 2017
Về việc mời viết bài đăng trên "Thông tin Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Điện Biên" số 51 tháng 6/2017
V/v đề nghị hỗ trợ tuyên truyền và vân động tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi thuyết minh viên du lịch
THÔNG BÁO Phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV
THÔNG BÁO Nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV
Số 82 ngày 28/4/2017Lịch giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh
Kế hoạch giám sát số 16/KH-KTNS ngày 24/3/2017; Việc giao đất, cho thuê đất, quản lý và sử dụng đất phi nông nghiệp của tỉnh Điện Biên đối với các tổ chức, đơn vị, địa phương
Kế hoạch giám sát số 09/KH-KTNS ngày 28/2/2017; Việc quản lý sử dụng ngân sách địa phương để mua sắm đồ dùng thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập trong 2 năm 2015 - 2016
Kế hoạch Giám sát số 08/KH-BDT ngày 27-3-2017; Tình hình thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04-4-2013 của Thủ tướng Chính Phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2013 - 2016
Kế hoạch số 07/KH-BPC ngày 16-2-2017; Giám sát việc chấp hành pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố của ngành Công an tỉnh ĐIện Biên