Danh sách ĐBQH tỉnh Điện Biên khóa XIII  

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIII

Cập nhật ngày 20/10/2014

Bà Trần Thị Dung


Họ và tên: Trần Thị Dung

Tên thường gọi: Trần Thị Dung

Ngày sinh: 21/10/1961

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ninh Cường, huyện Trực Ninh , Nam Định

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 6/10/1996

Nơi ứng cử: Điện Biên

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 
    Print

[ ]

Tin liên quan