Hoạt động của HĐND tỉnh  

Ban Dân vận Trung ương sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Cập nhật ngày 17/07/2021

HĐND - Ngày 13/7/2021, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Điện Biên. Tham dự tại điểm cầu có các đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố.


6 tháng đầu năm 2021, công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống dân vận đã chủ động tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng; triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2021; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tích cực triển khai học tập, quán triệt xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2020-2025; phối hợp vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức các hoạt động quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Hướng dẫn, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua "Dân vận khéo", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Công tác chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở 3 loại hình cơ sở tiếp tục được quan tâm. Các cấp chính quyền tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là là người đứng đầu; tăng cường giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân thông qua việc tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại. Lực lượng vũ trang tăng cường công tác tuyên truyền, bám địa bàn, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Trong 06 tháng đầu năm 2021, tỉnh Điện Biên luôn chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị tăng cường phối hợp, thực hiện hiệu quả công tác dân vận để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng đần năm 2021 đã đóng góp quan trọng vào kết quả chung của tỉnh Điện Biên trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, nhấn mạnh 06 nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh Điện Biên đã xác định để tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận trong thời gian tới. Để thực hiện tốt công tác dân vận trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiến nghị với Ban Dân vận Trung ương: Chỉ đạo, hướng dẫn các Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện sơ kết, đánh giá việc thí điểm mô hình Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, làm cơ sở để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về mô hình này; hướng dẫn các địa phương thực hiện ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2021-2025 trong phạm vi cấp tỉnh. Đồng thời đề nghị Ban Dân vận Trung ương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 169- HD/BDVTW, năm 2013 về công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng cho phù hợp với quy định của Luật đất đai 2013. Ban hành cẩm nang dành cho cán bộ dân vận các cấp; xây dựng bộ tài liệu bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp và nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác dân vận của chính quyền các cấp.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương đã triển khai nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2021./.

Tin, ảnh: Ngọc Quyên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
HĐND tỉnh Điện Biên họp kỳ thứ 18, thông qua 3 Nghị quyết về các vấn đề quan trọng và cấp bách của tỉnh
HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp tổng kết)
Thường trực HĐND tỉnh họp đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá XIV
HĐND tỉnh Điện Biên: Kỳ họp thứ 16 hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và thông qua 39 nghị quyết quan trọng
HĐND tỉnh Điện Biên miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Muôn dự Hội nghị “Chính sách phát triển năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2030”
Cần quan tâm mở lớp đào tạo nghề Công chứng tại địa phương để phát triển nguồn công chứng viên
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được nhiều kết quả trong việc bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020
Cần mở rộng quy mô trường, lớp dạy tiếng dân tộc cho học sinh các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh
Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội