Hoạt động của văn phòng  

Phòng Công tác HĐND sinh hoạt chuyên đề tháng 6 năm 2022

Cập nhật ngày 16/06/2022

Chiều ngày 15/6, Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Phạm Minh Thủy - Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.


Ảnh: Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề của Phòng Công tác HĐND

Từ thực tiễn công tác tham mưu phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng trong thời gian qua, các thành viên trong phòng đã thẳng thắn trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời nêu ra những khó khăn, vướng mắc cùng nghiên cứu, đề xuất giải pháp để hoàn thành tốt nhất công việc được giao. Tại buổi sinh hoạt, các thành viên đã tham gia ý kiến vào dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ của Phòng để chuẩn bị kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự buổi sinh hoạt của Phòng Công tác HĐND, đồng chí Phạm Minh Thủy - Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã trao đổi, hướng dẫn một số kỹ năng soạn thảo văn bản theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Hướng dẫn 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng; góp phần nâng cao chất lượng tham mưu văn bản của công chức trong Phòng. Trong thời gian tới, Phòng công tác HĐND sẽ thường xuyên, tích cực đổi mới trong công tác tham mưu, phục vụ đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của công việc./.

Ngọc Quyên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Cụm tự vệ số 2 khắc phục khó khăn hoàn thành tốt chương trình huấn luyện tự vệ năm 2021
Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng
Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021
Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên gặp mặt các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV và người trúng cử ĐBQH khóa XV
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh công bố các quyết định về công tác cán bộ
Công bố Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng
Chi bộ Hành chính - Tổ chức - Quản trị quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
Khối thi đua tổng hợp – Đối ngoại tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021
Chi bộ HC-TC-QT, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh kết nạp đảng viên mới