CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP  
STTTênToàn vănĐóng góp ý kiến
1 Tài liệu Luật Thi đua, khen thưởng Sửa đổi (3/3) Đóng góp ý kiến
2 Tài liệu Luật Thi đua, khen thưởng Sửa đổi (2/3) Đóng góp ý kiến
3 Tài liệu Luật Thi đua, khen thưởng Sửa đổi (1/3) Đóng góp ý kiến
4 Lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) Đóng góp ý kiến
5 Luật Thanh niên (sửa đổi) Đóng góp ý kiến
6 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước Đóng góp ý kiến
7 LUẬT Bảo vệ bí mật nhà nước Đóng góp ý kiến
8 BẢN SO SÁNH DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC Đóng góp ý kiến
9 BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam Đóng góp ý kiến
10 LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM Đóng góp ý kiến
11 BÁO CÁO Giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) Đóng góp ý kiến
12 LUẬT THỦY SẢN (SỬA ĐỔI) Đóng góp ý kiến
13 LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG (SỬA ĐỔI) Đóng góp ý kiến
14 DỰ THẢO LUẬT DU LỊCH Đóng góp ý kiến
15 LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Đóng góp ý kiến
16 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC Đóng góp ý kiến
17 LUẬT Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Đóng góp ý kiến
18 LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (SỬA ĐỔI) Đóng góp ý kiến
19 LUẬT THUỶ LỢI Đóng góp ý kiến
20 LUẬT ĐƯỜNG SẮT Đóng góp ý kiến
21 LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG Đóng góp ý kiến
22 LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG Đóng góp ý kiến
23 LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự Đóng góp ý kiến
24 LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG Đóng góp ý kiến
25 DỰ THẢO LUẬT QUY HOẠCH Đóng góp ý kiến
26 LUẬT CẢNH VỆ Đóng góp ý kiến
27 LUẬT Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Đóng góp ý kiến
28 LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Đóng góp ý kiến
29 LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Đóng góp ý kiến
30 LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Đóng góp ý kiến
31 LUẬT VỀ HỘI Đóng góp ý kiến
32 LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN (dự thảo) Đóng góp ý kiến
33 BẢNG SO SÁNH DỰ THẢO LUẬT BÁO CHÍ (SỬA ĐỔI) Đóng góp ý kiến
34 LUẬT BÁO CHÍ (dự thảo) Đóng góp ý kiến
35 BẢN SO SÁNH DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DƯỢC Đóng góp ý kiến
36 Dự thảo luật dược Đóng góp ý kiến
37 BẢN SO SÁNH DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM (SỬA ĐỔI) Đóng góp ý kiến
38 Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) Tên mới: Luật trẻ em Đóng góp ý kiến
39 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ Đóng góp ý kiến
40 LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ Đóng góp ý kiến
12