Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV  
ĐẠI BIỂU CAO THỊ TUYẾT LAN (27/12/2017)
 
ĐẠI BIỂU VĂN HỮU BẰNG (19/07/2016)
Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV
 
ĐẠI BIỂU VỪ A BẰNG (19/07/2016)
Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV
 
ĐẠI BIỂU LÒ THỊ BÍCH (19/07/2016)
Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV
 
ĐẠI BIỂU GIÀNG A DẾ (19/07/2016)
Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV
 
ĐẠI BIỂU NGUYỄN THANH DỊU (19/07/2016)
Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV
 
ĐẠI BIỂU LÊ THÀNH ĐÔ (19/07/2016)
Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV
 
ĐẠI BIỂU PHẠM PHÚ DUẨN (19/07/2016)
Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV
 
ĐẠI BIỂU CHANG THỊ DUNG (19/07/2016)
Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV
 
ĐẠI BIỂU ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG (19/07/2016)
Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV
 
ĐẠI BIỂU CHỬ THỊ HẢI (19/07/2016)
Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV
 
ĐẠI BIỂU LÒ THỊ HIỀN (19/07/2016)
Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV
 
ĐẠI BIỂU GIÀNG THỊ HOA (19/07/2016)
Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV
 
ĐẠI BIỂU NGUYỄN VĂN HƯNG (19/07/2016)
Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV
 
ĐẠI BIỂU VI THI HƯƠNG (19/07/2016)
Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV