Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  
Tất cả các hành vi bạo lực gia đình cần phải được lên án, xử lý (13/04/2022)
Đó là ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự Hội nghị tham vấn ý kiến về Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) và khảo sát về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội của Ủy ban Xã hội của Quốc hội tại các xã: Thanh Yên, Noong Hẹt, Thanh An, huyện Điện Biên.
 
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII (17/10/2014)
Ông LƯỜNG VĂN XUYÊN
 
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII (17/10/2014)
Bà TẨN MÝ XOANG
 
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII (17/10/2014)
Ông CÀ VĂN XANH
 
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII (17/10/2014)
Ông NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG
 
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII (17/10/2014)
Ông HOÀNG NGỌC VINH
 
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII (17/10/2014)
Bà LÒ MAI TRINH
 
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII (17/10/2014)
Ông NGUYỄN QUỐC TUÂN
 
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII (17/10/2014)
Ông NGUYỄN THANH TÙNG
 
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII (17/10/2014)
Ông LÒ VĂN TIẾN
 
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII (17/10/2014)
Ông GIÀNG A TÍNH
 
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII (17/10/2014)
Ông LƯỜNG VĂN THƯỢNG
 
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII (17/10/2014)
Ông QUÀNG VĂN THỦY
 
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII (17/10/2014)
Ông SÙNG CHỨ THẾNH
 
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII (17/10/2014)
Ông HÙ VĂN THƠI