Đoàn đại biểu Quốc Hội  
TênDownload
Chuyển đơn của công dân (Ông Hoàng Thanh Quang )
Chuyển kết quả trả lời kiến nghị cử tri của Kế hoạch và Đầu tư
Chuyển kết quả trả lời kiến nghị cử tri của Kế hoạch và Đầu tư
Chuyển kết quả trả lời kiến nghị cử tri của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chuyển kết quả trả lời kiến nghị cử tri của Kế hoạch và Đầu tư
Chuyển đơn Khiếu nại của ông ông Lý Lìn Siếu
Thông báo cho công dân Ông Bùi Văn Dầu và bà Đinh Thị Viện
Chuyển đơn đề nghị của bà Vy Thị Chắp
Chuyển đơn của công dân (Bà Lê Thị Thanh Hà)
Chuyển đơn của công dân (Bà Đỗ Thị Phương Mai)
Thông báo cho công dân (Ông Hờ A Dua và Hàng A Da)
Chuyển đơn của công dân ( Hoàng Thị Trang )
Thông báo kết quả trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
chuyển đơn đề nghị của công dân (Bà Lò Thị Tuyết)
Thông báo kết quả giải quyết đơn đề nghị của ông Hà Quang Hải, thôn Tiến Thanh, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên.
Chuyển đơn đề nghị của ông Nguyễn Bùi Tuynh, thôn Lò Vôi, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng,
Chuyển đơn của công dân (Thào A Páo)
Chuyển đơn của công dân (Ông Sùng A Chung)
Chuyển đơn của công dân (Bà Phạm Thị Lê, Phạm Thị Xá)
Chuyển kết quả trả lời kiến nghị cử tri của Bộ Nội vụ
chuyển đơn của công dân (Chớ A Hồ)
Chuyển đơn của công dân (Bà Phạm Bích Hồng)
Chuyển đơn của công dân (ông Nguyễn Tiến Thịnh)
Chuyển đơn phản ánh của bà Lò Thị Cương, đối 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên
Chuyển đơn của công dân Lê Thị Hạnh, đ/c: Thụy Phúc, Thái Thụy, Thái Bình
Trả lời cử tri truóc và sau kỳ họp thứ 6, QH khoá XIV (thuộc thẩm quyền địa phương)
Trả lời cử tri truóc và sau kỳ họp thứ 6, QH khoá XIV (thuộc thẩm quyền trung ương)
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cư tri trước và sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV (thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương)
V/v thông báo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
V/v thông báo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
Trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
Thông báo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XIV
Số: 26 /ĐĐBQH-TH “V/v Tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri của các Bộ, ngành”
Số 24 Về việc tổng hợp trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri; ngày 07/3/2016
Số: 123/ĐĐBQH-TH ngày 27/11/2015 “V/v Tổng hợp bổ sung trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 và trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII của các Bộ, ngành”
Số: 124/ĐĐBQH13-TH ngày 27/11/2015 “V/v Tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri”
BÁO CÁO Số: 88 /BC-ĐĐBQH ngày 16/9/2015; Đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri ở địa phương tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương
THÔNG BÁO Số: 118 /TB - ĐĐBQH ngày 16/10/2015: Ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.
BÁO CÁO 117 /BC - ĐĐBQH ngày 16/6/2015 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng quý I/2014, nhiệm vụ công tác quý II/2014
12
 
Hội đồng nhân dân tỉnh  
TênDownload
Thông báo cho công dân (Bà Vũ Thị Thơm)
Thông báo cho công dân (Ông Nguyễn Ngọc Tuyến và Bà Nguyễn Kim Anh)
Thông báo cho công dân (Ngô văn Dinh)
Thông báo cho bà Chu Thị Thìn
Thông báo cho các ông Hạng Vàng Chớ, Vừ Cháng Tàng
Thông báo cho công dân ông Bùi Văn Thật
Chuyển đơn của công dân (20 hộ dân bản Noong chứn)
Chuyển đơn của công dân ( Ông Nguyễn Viết Thành và bà Phạm Thị Quế )
Chuyển đơn của công dân ( Bà Lò Thị Xuyến và Bà Lò Thị Minh )
Chuyển đơn của công dân ( Ông Nguyễn Quang Tuyến )
Thông báo kết quả giải quyết đơn đề nghị của Ông Lò Văn Hương và vợ là bà Lò Thị Luýn, bản Phiêng Bua, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ
Thông báo kết quả giải quyết đơn cho bà Nguyễn Thị Tạo, trú tại khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
nhận đơn của bà Vì Thị Chung
Thông báo kết quả GQ đơn đề nghị của ông Nguyễn Thế Vĩnh, bản Suối Lư, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông
Chuyển đơn của công dân (Ông Ngô Văn Dinh)
Thông báo cho công dân Vũ Thị Thơm
Chuyển đơn của công dân (Ông Phan Tiến Lượng, bà Vũ Thị Nga, bà Nguyễn Hồng Hà Trang)
Chuyển đơn của công dân (Ông Trịnh Xuân Hờ, bà Vũ Thị Dự)
Chuyển đơn của công dân (Ông Cà Văn Sọi)
Chuyển đơn của công dân (Ông Lò Văn Hưng, Lò thị Luýn...)
Chuyển đơn của công dân (Bà Khúc Thị Tam) (Bản chuẩn)
Thông báo cho công dân Cà Văn An
Chuyển đơn của công dân (Chu Mạnh Trưởng và Lê Thị Thu Hiền)
Chuyển đơn của công dân (Nhân dân Huổi Chá)
Chuyển đơn của công dân (Ông Tòng Trung Nghĩa, Lò Văn Săn...)
Chuyển đơn của công dân (Ông Lò Văn Chiêng)
Chuyển đơn của của công dân (Ông Sùng A Sơn)
Chuyển đơn của của công dân (Ông Nguyễn Mạnh Giang)
Chuyển đơn của công dân (Ông Lò Văn Mộng, Bà Cà Thị Lún)
chuyển đơn của công dân ông Trần Đại Nghĩa
Chuyển đơn của công dân (Ông Cháng A Tòng)
Chuyển đơn của công dân (Ông Quách Văn Thảo và Bà Hoàng Thị Mến)
Chuyển đơn của công dân (Bà Nguyễn Thị Ngọc)
Chuyển đơn của công dân (Bà Lưu Thị Khuyến)
Thông báo cho công dân ( Bà Nguyễn Thị Ngọc)
Thông báo cho công dân Nguyễn Thị Oanh, huyện Điện Biên Đông
Thông báo cho công dân Lê Văn Thanh, P. Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ
V/v thông báo cho công dân (Lê Văn Dụ)
kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương
Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 16 HĐND, khóa XIV
123