BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHOÁ XV  

BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHOÁ XV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

1. Trưởng ban

Mùa Thanh Sơn

2. Phó Trưởng ban

Lương Thị Hồng Nhung

3. Uỷ viên

Cao Thị Tuyết Lan

4. Uỷ viên

Mùa A Vảng

5. Uỷ viên

Lò Văn Cương

6. Uỷ viên

Nguyễn Tiến Đạt

7. Uỷ viên 

Chử Thị Hải