Thông báo  

Thông báo Danh sách Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2022 (kèm theo thông báo số 273/TB-HĐTDCC)

Cập nhật ngày 11/08/2022

Thông báo Danh sách Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2022 (kèm theo thông báo số 273/TB-HĐTDCC)


Xem tài liệu  
    Print

[ ]

Tin liên quan
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 (biểu kèm theo Thông báo số 272/TB-HĐTDCC)
Thông báo: Lịch tiếp công dân của Đại biểu Quốc hội tỉnh Quý III, năm 2022
Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh Quý III, năm 2022
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh quý II, năm 2022
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu quốc hội tỉnh Quý II, năm 2022
HĐND tỉnh thảo luận tại hội trường về Chương trình phát triển du lịch
Thông báo: Về việc tuyển dụng công chức năm 2022
Thông báo lịch tiếp công dân của Đoàn ĐBQH tỉnh Quý I/2022
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh Quý I/2022
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh quý IV năm 2021