Hoạt động của HĐND các huyện - xã  

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HDND huyện Mường Chà

Cập nhật ngày 06/04/2022

Ngày 30/3, HĐND huyện Mường Chà khóa XXI đã tổ chức kỳ họp thứ 5, để giải quyết công việc phát sinh đột suất và bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện đã nghe Thường trực HĐND huyện trình tờ trình giới thiệu đồng chí Nguyễn Trường Giang - Phó Bí thư Huyện ủy để bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi thảo luận, đại biểu HĐND huyện đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử. Kết quả, đồng chí Nguyễn Trường Giang - Phó Bí thư Huyện ủy đã trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu đồng ý 28/28, đạt 100% số đại biểu HĐND có mặt tại kỳ họp (đạt 93,33% tổng số đại biểu HĐND huyện được triệu tập).

HĐND huyện cũng đã xem xét, thảo luận và quyết định kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mường Chà. Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện: 118,989,50 ha. Trong đó: đất nông nghiệp: 108.910,74 ha; đất phi nông nghiệp: 3.242,77ha; đất chưa sử dụng: 6.842,44 ha. Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp: 290,67 ha. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng: 17.351,39 ha, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất năm 2022. Xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn cân đối ngân sách huyện giai đoạn 2021 - 2025, huyện Mường Chà./.

Tin, ảnh: HT

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Hội đồng nhân dân huyện Mường Nhé tổ chức Kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hội đồng nhân dân huyện Mường Nhé tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Huyện Điện Biên tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
HĐND huyện Mường Chà khóa XXI tổ chức thành công kỳ họp thứ Nhất
HĐND huyện Mường Ảng khoá IV: Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư Huyện uỷ được bầu tái cử Chủ tịch HĐND huyện
TP. Điện Biên Phủ: Ông Hà Quang Trung giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Điện Biên Phủ nhiệm kỳ 2021-2026
Thường trực HĐND thị xã Mường Lay giao ban với Thường trực HĐND các xã, phường
Thường trực HĐND thị xã Mường Lay họp rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ tư HĐND thị xã khóa XIV
Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến tổ chức vào ngày 24/6/2021
Văn phòng HĐND tỉnh thăm, chúc Tết xã Phu Luông, Mường Lói, huyện Điện Biên