Hoạt động của HĐND tỉnh  

Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, thông qua 7 Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công, cơ cấu nguồn vốn và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày 14/10/2021

HDND - Sáng ngày 14/10, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ Tư. Các đồng chí: Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và 51/52 đại biểu HĐND tỉnh…


Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2021 của tỉnh, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6222/BKHĐT-TH ngày 16/9/2021, trong đó đối với các dự án khởi công mới dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải hoàn thiện thủ tục đầu tư trước ngày 15/10/2021. Do đó, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho các điểm bản thuộc Đề án 79 trên địa bàn huyện Mường Nhé, huyện Nậm Pồ; Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Mường Nhé, Mường Chà và Nậm Pồ; huyện Tủa Chùa; thành phố Điện Biên Phủ; thị xã Mường Lay và Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2021, tỉnh Điện Biên; nhằm đáp ứng yêu cầu giao vốn đầu tư công trung hạn của các Bộ, ngành Trung ương và kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn đã giao của các dự án không có khả năng sử dụng, các dự án đã hết nhu cầu sử dụng vốn, để bố trí cho các dự án có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng giải ngân tốt…

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe UBND tỉnh trình các Tờ trình và dự thảo nghị quyết, nghe các Ban của HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra đối với các nội dung trình tại kỳ họp HĐND tỉnh. Sau khi nghiên cứu, xem xét, thảo luận, các đại biểu HĐND tỉnh đều đồng tình nhất trí cao với các nội dung UBND tỉnh trình và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; với tinh thần tích cực, trách nhiệm HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 07 Nghị quyết về: Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho các điểm bản thuộc Đề án 79 trên địa bàn huyện Mường Nhé; huyện Nậm Pồ. Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Mường Nhé, Mường Chà và Nậm Pồ; huyện Tủa Chùa; thành phố Điện Biên Phủ; thị xã Mường Lay và Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2021, tỉnh Điện Biên.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Phương nhấn mạnh: Các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh, các cấp, các ngành của tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị: Ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh hoàn thiện các thủ tục, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đối với Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện Mường Nhé, huyện Nậm Pồ, để tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo quy định của pháp luật về đầu tư công; đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, nhằm bảo đảm giải ngân tối đa kế hoạch vốn giao./.

Tin, ảnh: Lê Hùng

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên
HĐND tỉnh Điện Biên bế mạc kỳ họp thứ hai, thông qua 24 Nghị quyết quan trọng
Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, tham gia nhiều ý kiến vào các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh
Đại biểu HĐND tỉnh đóng góp nhiều ý kiến vào báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 2 tại phiên thảo luận Tổ
Ban Dân vận Trung ương sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
HĐND tỉnh Điện Biên họp kỳ thứ 18, thông qua 3 Nghị quyết về các vấn đề quan trọng và cấp bách của tỉnh
HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp tổng kết)
Thường trực HĐND tỉnh họp đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá XIV
HĐND tỉnh Điện Biên: Kỳ họp thứ 16 hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và thông qua 39 nghị quyết quan trọng
HĐND tỉnh Điện Biên miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021