Hoạt động của văn phòng  

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật ngày 01/10/2021

HĐND - Thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Điện Biên về việc phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đã tập trung chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19, triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp cụ thể:


Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan và khách đến làm việc; thực hiện khai báo y tế thông minh thông qua cài đặt sử dụng ứng dụng cảnh báo tiếp xúc gần Bluezone; hỗ trợ hướng dẫn tạo mã QR Code (mã quét) tại cổng ra vào cơ quan khai báo y tế trên điện thoại thông minh. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K đặc biệt là đeo khẩu trang và đảm bảo giữ khoảng cách tại nơi làm việc, hội họp, khu vực công cộng tại cơ quan; tăng cường ứng dụng thiết bị công nghệ thông tin để giải quyết, xử lý công việc; Quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; thành lập Tổ an toàn Covid-19; thường xuyên tuyên truyền, phát hiện, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình sức khỏe cán bộ, công chức, người lao động làm việc tại đơn vị và hỗ trợ Ban Chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức ký cam kết tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 giữa cán bộ, công chức, người lao động với Thủ trưởng đơn vị... Ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc covid-19; xây dựng kịch bản các tình huống phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ quan nhằm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Qua thời gian triển khai thực hiện đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời mỗi cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng luôn chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tích cực quyên góp, ủng hộ, hưởng ứng Lời kêu gọi của Ban vận động, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Điện Biên./.

Tin: Vũ Hoa

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Cụm tự vệ số 2 khắc phục khó khăn hoàn thành tốt chương trình huấn luyện tự vệ năm 2021
Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng
Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021
Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên gặp mặt các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV và người trúng cử ĐBQH khóa XV
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh công bố các quyết định về công tác cán bộ
Công bố Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng
Chi bộ Hành chính - Tổ chức - Quản trị quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
Khối thi đua tổng hợp – Đối ngoại tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021
Chi bộ HC-TC-QT, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh kết nạp đảng viên mới
Văn phòng HĐND tỉnh tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021